رزم انفرادی

 

 

 

 

تهیه کننده : مصطفی عصمتی

اندیشه های سیاسی اسلام و ایران

استاد: دکتر قربان زاده

رشته علوم سیاسی

دانشکده علوم اجتماعی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ورودی 84

 

سال 1388

 

 

فهرست مطالب

اهداف تقریب مذاهب اسلامی

استراتژی تقریب

رابطه میان پیروان مذاهب فقهی

تعصب مذهبی تقریب

مذاهب اسلامی

مبانی تقریب

تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اما تقریب مذاهب به مفهوم تلاش علما و اندیشمندان فرق مختلف اسلامی جهت نزدیکسازی دیدگاههای علمی آنها در زمینه های فقه و کلام ، تفسیر و حدیث و رسیدن به نقطه نظرات مشترک در اجتهاد و ابتساط احکام می باشد.

مخاطب اولیه تقریب علما و اندیشمندان مذاهب و دو مرحله بعد سایر اقشار اجتماعی در جوامع اسلام هستند که آن را عمق بخشیده پایه های آن را استوار ساخته و استمرار و بقایش را تضمینمی کند تا مشترکات عقیدتی ، تاریخی و فرهنگی و نیزمنافع سیاسی و اقتصادی مشترک بین ملتها مشترکات عقیدتی وجود نداشته باشد اتحادی صورت نخواهد گرفت و تقریب مذاهب تلاش می کنند بر دامنه این مشترکات در الحاد علمی و فرهنگی افزوده وموارد اختلاف را کاهش دهد .

در طول تاریخ اسلام هر یک از رجال علمی یا سیاسی که در راه یکی از این دو مهم تلاش کرده حتماً نظر مساعدی هم نسبت به موضوع دوم از خود نشان داده است . البته با این توجه که برخی از رجال فقط مرد میدان یکی از این دو آرمان بوده اند و بیشتر در راه آن تلاش کرده اند.

نهضت بیداری اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تقریب مذاهب اسلامی

از نخستین روزی که پیامبر (ص) اسلام به عنوان ختم رسولان برای ابلاغ پیام بیداری مأمور گردید دشمنی ها و کینه ها علیه آئیین جدید به گونه های مختلف خونمایی میکرد . ملحدان و مشرکان کینه توز هیچ گاه پنهان نمی کردند که از نسخ آئین گذشته سخریه گرفته شدن تمامی یافته های خرافی خود عصبانی و نگرانند و الا منازعه ای با شخص مدعی رسالت یا پیروان او ندارند و از هر گفتمان و و رفاقی که بر اساس حذف آئین نو و نادیده گرفتن جریان فکری جدید انجام شود.

به هر حال تقریب از عظمت و یکپارچگی مسلمانان صیانت می کند تا مهابت و رهبت این مشترکی فکر تعرض به اسلام را از سر دشمنان بیرون بسازد جامعه ای که مردم آن هیچ آرم و نشانی جز نشان اسلام ندارند رخنه ها را می پوشاند تا دشمن از آن به صفوف و متحد ایشان نفوذ نکند نه آن که با حساسیت در مورد مسایل جزئی شکاف ها را گذرگاه امن برای تهاجم دشمن تبدیل نمایند.

استراتژی تقریب : که تا کنون در عرصه تقریب قلم زده یا سخنرانی کرده اند بیشتر به ذکر فضایل وحدت بسنده نموده و بر ضرورت هم یاری و اتحاد تاکید نموده اند و سپس به نتیجه سازی نوای دست نیافته اند و در بسیاری از موارد به الحاد اسلامی از شغل داران این نهضت فکری در عصر حاضر می خواهیم پس از تبیین و اتخاذ استراتژی ارائه برنامه های کاربردی کمیته های اجرایی برای تقریب بوده است .

 

 

 

 

 

 

 

رابطه میان پیروان مذاهب فقهی

ما چگونه می توانیم آن روابط میان پیروان مذاهب در گذشته و در حال حاضر را ارزیابی کنیم برای پاسخ به این سوال ما می گوییم امت اسلامی قرآن کریم نوشته شده و حفظ شده و از رسول اکرم (ص) دریافت کرد و روایت حدیث نیز از سوی صحابه و تابعان در کلیه سرزمین ها گسترش یافت و علما به همه جا مسافرت کردند و سنت پیامبر (ص) را تدوین نمودند و سرانجام این تلاش ها به صورت مکاتب فقهی تبلور یافت و اصول و برنامه های آن مذاهب مشخص گردید و علما پیروان برخی از اصول شرعی و مقدم شمردن برخی بر بخی دیگر آن با هم اختلاف نظر پیدا کردند.

تعصب مذهبی نفرت انگیز منجر به ایجاد اختلاف و شکاف میان فرزندان امت اسلامی و متلاشی شدن وحدت وتقسیم شدن آن به امت های متخاصم در حال جنگ و جدال می گردد.  دشمن در کمین نیز که در دنبال این چند دستگی و هرج و مرج بوده اند امت را به کنترل خود در آورد و بد خوار کردند و به قهر آن پرداخت علت تقسیم واحده بوده است . چون گفتگو میان فرقه ها و مذاهب اسلامی هرگاه با بحث و تضاهیم شایسته آغاز می شود.

طرفهای گفتگو از پیروان مذاهب اسلامی درباره مسایل اسلامی و احکام آن باید درک کنند که وحدت حقیقت تعدد دیدگاهها و اختلاف نظر در تفسیر آن را لغو نمی نماید. بنابراین تاریخ وجود اختلاف میان صحابه را در بسیاری از امور که متون قرآنی و احادیث نبوی درباره آن وارد گردید بازگو کرده است نیز پیرامون اختلاف نظر میان تابعیتی و پیروان آنها میان پیشوایان مجتهد از صاحب مذاهب را در مورد بسیاری از مسایل فقهی سخن گفته بی آنکه در این اختلاف میان آنها درگیری شود.

 

 

 

 

در انجام گفتگو میان مذاهب و فرق اسلامی ضرورت دارد که میان مسایل مربوط به وحی که نمی توان آن را نادیده گرفت و یا هر مرد و زن مسلمان نمی توانند چیزی جز آن را انتخاب کنند و مسایل اندیشه ای و اجتهادی و تفسیر متون و توضیح معانی و مقاصد آن و مسایل مربوط به امور مربوط به عادات تا جایی که گفتگو کنندگان بتوانند در گفتگوی خود درباره مسایل که منافع و نیازهای مردم را نمایش نماید تبادل نظر کنند بی آنکه با مشکلاتی نظر خروج از اسلام مواجه شوند و یا احکام آن را سبک و یا ارکان آن را ویران نمایند.

مذاهب و فرقه های اسلامی امروزه با یکدیگر برخورد منفی دارند که چنین چیزی تردید یک موضع شکست پذیری و گریز است نه مشکلی را حل می کند و نه می تواند به نتیجه مطلوبی برسد و نه هدفی را تحقق می بخشد از این رو ما از هر مسلمان با هر مذهبی و با هر مکتب فقهی که دارد خالصانه دعوت می کنیم  که با طرف های دیگر گفتگو و بحث داشته باشند تا نهر   گفتگوی خودی را انجام دهیم چرا که اختلاف دو رای اصل قضیه را فاسد نمی کند و کسی که نمی تواند با خود گفتگو داشته باشد نمی تواند یا دیگران گفتگو کند بگذار که قاعده گفتگو نشان این باشد مذاهب ما راجح است که خطا در آن محتمل است و مذاهب غیر ما مرجوح است که صواب در آن محتمل است . زنده باد همه امت اسلامی در پرتو قاعد طلایی اجتهاد که پیامبر (ص) مضمون آن را بیان داشته اند.

بنابراین تجدید نظر در تمامی دعاوی اجماع که در بسیاری از احکام کلامی وفقهی ملاک استدلال قرار گرفته شیوه علمی ضروری موضوع است که تا از این رهگذر بسیاری از مواضع تاریخ که از به وجود آمدن شکاف عمیق در کیهان امت اسلام و ایجاد فاصله بین مذاهب و جریانات فکری اسلامی سهیم بوده اند تغییر یابد  .

 

 

مذاهب اسلامی

مقصود از مذاهب اسلامی آن دسته از مکاتب فقهی معروف اسلامی هستند که دارای نظام اجتماعی منسجم و مستند به کتاب و سنت می باشند از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این مذاهب فقهی به رسمیت شناخته شده عبارتند از مذهب حنفی ، شافعی ، مالکی و حنبلی از رسل سنت و مذاهب اثنی عشری و زیدی و بهره از شیعه و مذهب ابا حنبلی.

البته مذاهبی هستند که یا پیرو نداشته و یا در یکی از مذاهب مذکور مندرج می باشند و یا به شکل آراء فردی که مقید به مذهب معینی نیستند عمل می نماید.

مبانی تقریب

حرکت تقریب بین مذاهب بر مبانی و اصول کلی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از :

1-          قرآن کریم و سنت شریف نبوی دو منبع اساسی برای شریعت اسلام هستند و تمامی مذاهب اسلامی در این دو اصل مشترک می باشند و سایر منابع در گرو استناد به این دو منبع اصلی است .

2-                             ایمان به اصول و ارکان زیر ملاک اسلامیت است :

الف- ایمان به وحدانیت خداوند تعالی توحید ب-ایمان به نبوت و خاتمیت رسول اکرم حضرت محمد (ص) و سنت پیامبر (ص) به عنوان یکی از منابع اصلی دین  د- ایمان به معاد   عدم انکار ضروریات دین و تسلیم شدن به ارکان اسلام مثل نماز ، زکات ، روزه ، حج ، جهاد

تقریب مذاهب اسلامی مجموعه ای است متشکل از ده ها تن از علمای مذاهب اسلامی از کشورهای مختلف جهان که به عنوان یکی از مراکز مهم منادی تقریب وحدت در جهان اسلام شناخته شده و در زمینه سازی تعامل سازنده میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی می باشد. این مجمع در نظر دارد در ده سال آینده شرایط مطلوب را محقق سازد.

از جماعات تقریب که بگذریم به شمار بی پایانی از اندیشمندان مسلمان می رسیم که نخست از شیخ محمد غزالی شروع می کنیم که می گوید : اعتقادات از گزند آشفتگی که سیاست حکومت دچار آن شد در امان نماند

زیرا شهوت های برتری جویی و انحصار طلبی لازمه چیزهای وارد آن کرد که در آن نیست و از آن پس مسلمانان به دو بخش بزرگ شیعه و سنی تقسیم شدند . با اینکه هر دو گروه به خدای یکتا و رسالت محمد (ص) ایمان دارند و در جمع کردند عناصر اعتقادی که باعث استواری دین و موجب رهایی است هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد . وی در همان صفحه از کتاب خود می افزاید ، با اینکه من در بخشی از احکام فقهی خود نسبت به امور نظر به خلاف شیعه دارم ولی معتقد نیستم که هرکس با نظر مخالفت کند گناهکار است . موضوع من در قبال پاره ای از بعضی آرای فقهی رایج از کتاب در اهمام اهل سنت نیز همین است . وی در جای دیگر از کتاب خود می گوید : سرانجام شکاف میان شیعه و سنی را به اصول عقیده مربوط نمودند تا دین یکپارچه دوپاره شود و امت واحد به دو بخش منتخب گردد که هریک در کمین دیگری نشسته بلکه در انتظار مرگ او باشد . هرکس حتی اگر با یک یک کامه به این دو دستگی کمک کند هر دو گروه ارتباط خود را با اسلام بر اساس ایمان به کتاب خدا و سنت پیامبرش استوار می سازند و بر سر اصول فراگیر ایش دینی به طور مطلق اتفاق نظر دارند . پس اگر در فراگیر دینی به طورمطلق . پس اگر در فروع فقهی و تشریعی ساخه می شوند همه مذاهب اسلامی در اینکه اجر می برد چه خطا کند و چه به حق برسد.    

 

 

 

 

 

 

امام شهید حسن البنا :

پرچمدار بزرگترین حرکت اسلامی معاصر و یکی از پیشگامان اندیشه تزدیکی میان شیعه و سنی و از موسسین و تاثیر گذار در فعالیت های جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی قاهره بود که بعضی ها به نتیجه رسیدن آن را محال می دانستند ولی البنا و گروهی از مردان و مشایخ بزرگ اسلام آن را امکان پذیر و نزدیک می دانستند و افق کردند که مسلمانان همگی سنی و شیعه در اعتقادات و اصول مورد توافق گرد هم هستند.

دکتر عبدالکریم بی آزاد شیرازی : دکتر عبدالکریم

در کتاب وحدت اسلامی که شامل مقالات علمای شیعه و سنی منتشر شده در مجله رساله الاسلام است و از سوی دارالتقریب در قاهره نشر می شود درباره جماعت تقریب می گوید:

آنها توافق کردند که اعلام کنند مسلمان کسی است که به الله پروردگار جهان و محمد (ص) پیامبر که پس از او پیامبری نخواهد آمد و به قرآن کریم آسمانی و به کعبه قبله و خانه خدا و به ارکان پنج گانه شناخته شده و به روز رستاخیز و انجام آنچه در دین ضروری است ایماد و اعتقاد دارد این ارکان که به عنوان نمونه ذکر شد مورد توافق شرکت کنندگان در جلسه نمایندگان مذاهب چهارگانه شناخته شده . اهل سنت و نمایندگان تشیع از دو مذهب امامیه و زیدیه است . دراین جمعیت شیخ الازهر مرجع اعلای وقت افتاد      امام بزرگ عبدالمجید سلیم و امام مصطفی عبدالرزاق و شیخ محمود شلتوت شرکت داشتند. از زمان که جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی تاسیس شد و امام البنا و آیت الله کاشانی و قمی در تاسیس آن سهیم بودند همکاری میان اخوان مسلیم و شیعیان برقرار است . این امر به دیدار شهید نواب صفوی از قاهره در سال 1954 انجام می دهید. در همان کتاب می افزاید جای شگفتی ندارد که خط مشی و روش هر گروه به این همکاری می انجامد . همچنین چنانکه می دانیم امام البنا هنگام مراسم جمع نبوده است.

 

 

بنابراین ضعف و عقب ماندگی ما علتی جز تفرقه و پراکندگی ندارد. بسیاری از علماء و متفکرین اسلامی در قرون مختلف متوجه این علت اساسی شده و برای رفع آن گاه و بی گاه آهسته و آشکارا دست به این دعوت به تقریب و همبستگی زدند و خواسته اند که مسلمانان را به سرانجام این پراکندگیها واقف سازند . ولی متاسفانه این دعوت از حدود آرزو تجاوز نکرده و اگر هم بر زبان جاری شده در همان مرحله متوقف مانده است . مسلماً خداوند حکیم و مهربان تر از آن است که امت محمدیه را به جانب فنا و نیستی وا بگذارد با اینکه این امت را بهترین امت شمرده است هرچند که این امت به خود ضلم روا داشته و از دایره دین تجاوز کرده و تغییراتی در دین قابل شده است.

راه تقریب و همبستگی

راه تقریب راه اسلام است و در این راه پیروزی آن قطعی است . تقریب می خواهد با از بین بردن تعصبات مسلمانان را در معرض نسیم فرصتها قرار دهد و کاخ اصلاح را بر پایه دانش و شناسایی صحیح و عاری از خرافات نیا نهد . زیرا تنها راه نجات ما از سیاست های تفرقه جویانه پیروی از دین و از بین بردن فاصله میان علم و دین است .چه در قرون اخیر خرافات و اختلافات داخلی مسیحیت موجب از هم گسیختگی علم از دین گردید و این است سرنوشت ملتهایی که از دین فرار کردند و با وسایل علمی به از بین بردن یکدیگر پرداختند . ولی خوشبختانه دین اسلام بشر را به امور اخروی و دنیوی و دین و دانش و تمدن واداشته است و کسی که از اسلام روی گرداند چیزی جز پشیمانی نصیبش نمی شود. و جای بسی تاسف است که ملتی با اینکه دارایی یک خدا و یک پیغمبر و یک کتاب است افرادش در میان مسابل فرعی و جزئی به نزاع و افتراق برخیزند.

 

 

 

 

 مسلمانان همه یک ملتند

یکی از طرحهای اساسی دین اسلام از بین بردن تعصبات قومی و عوامل جدایی است و خداوند از جمعی پراکنده ملتی بیگانه و نیرومند ساخت و میان آنان مهر و الفت قرار داد ولی پس از مرگ پیغمبر(ص) میان اصحاب در دایره حق و دوراندیشی اختلاف نظر پیش آمد واین اختلاف در دوره های بعد مورد سوء استفاده قرار گرفت و مسلمانان به تعصب و پراکندگی بازگشتند تا اینکه قوایشان تحلیل رفت و وطنشان تقسیم گشت و مورد استعمار قرار گرفتند .

تقریب بین مذاهب اسلامی:

هدف تقریب این است که مسلمانان را به یکدیگر نزدیک سازد و نگذارد اختلافات فیضی موجب عداوت میان آنان گردد و تنها فرق مهم ما یکی در امامت است که این بستگی به جامعه اسلامی ندارد و دیگرسبب لعن خلفاست که بیشتر شیعیان با آن مخالفند و در اخبار ائمه از آن نهی شده است . راستی اگر مسلمانان همه سست بودند این همه ممالک را بزرگ را از دست نمی دادند و هفت دولت بزرگ در برابر ملتی کوچک شکست نمی خوردند . بنابراین بر تمام فرق اسلامی لازم است که جدایی و اختلافات را کنار گذارند چه اگر این عمل به ذاته حرام نباشد مسلماً در این عصر که دشمن از همه طرف ما را احاطه کرده حرام است .

واعتَصِموا بِحَبل الله جمیعاً ولا تفرقوا: همگی به ریسمان خداوند تمسک جوئید و متفرق و پراکنده نشوید.

با اینکه قرآن رابطه ای است که کلیه مسلمانان را در بسیاری از اصول و فروع جمع و ارتباط داده و آنان را به محکمترین روابط یعنی توحید و رسالت و قبله و امثال آن ارکان و دعائم پیوند می دهد و اختلاف نظر در بعضی مطالب که از قران استنباط می شود

 

 

 

در همه حال ما هرچه را که در اطراف تقریب نوشته شود مورد اهتمام و استقبال قرار می دهیم و استفاده می کنیم ، اگر سوالی است آن را جواب می دهیم و اگر توضیحی خواسته باشند به بیان آن می پردازیم و اگر حمله ای با فرقه ای از فرق اسلامی است که از شرکت کنندگان در تقریب می باشد بر اینکه مسلمانان به تقریب و الحاد  محیط آشنایی نیاز دارند تا واقعیت یکدیگر را بفهمند و بدن جهت رج بالعیب نکند.

این دو مذهب را توجه کنیم تمام مسلمانان را شیعه می یابیم زیرا همگی دوستدار خاندان پیغمبر(ص) هستند و نیز همگی را اهل سنت می یابیم زیرا که کلیه مسلمانان هر سنت و دستوری از طرق مطمئن از پیغمبراکرم (ص) وارد شده باشد لازم الاجرا می دانند . بنابراین ما همگی سنی و شیعی ، قرآنی و محمدی می باشیم.

یکی از آرمانهای دارالتقریب این است که مسلمانان یکدیگر را بشناسند و در این راه ابتدا باید علما و متفکرین هر دو دسته پیشقدم گردند و علم چیزی نیست که مکتوم و پنهان نگاه داشته شود . بنابراین چه اشکالی دارد که شیعه علوم تسننی را فراگیرد و علمای شیعه در نظریات آنانن تحقیق به عمل آورند.

ما همگی به خدای یکتا ایمان داشته و او را پروردگار خویش و محمد (ص) را پیامبر و فرستاده او می دانیم و معتقدیم که قرآن کتاب آسمانی و کعبه قبله و خانه حج است و اسلام دارای پنج ستون است و نیز معتقدیم که پس از اسلام دین نبوده و بعد از پیامبر(ص) ما نبی یا پیامبر (ص) نخواهد آمد و انچه ائمه آورده اند حق است و روزی قیامت و آن رستاخیز حقیقت دارد . جز او پاداش در آخرت واقعیت داشته . بهشت حق است و دوزخ حق و آنچه را که در او اختلاف داریم حکم قطعی و واقعی آن نزد خدا وپیامبرش می باشد.

 

 

 

 

 رئیس الازهر طی فتوای معروف خود اعلام کرد که پیروی از مذهب امامیه چه در عبادات و چه در معاملات عیناً مانند پیروی از مذهب چهارگانه تسنن برای مسلمین مجاز و مشروع است . علمای بزرگ شیعه و سنی که خوانندگان را با ماهیت این تحول بزرگ اسلامی آشنا ساخته و راههای حل اختلاف و رفع سوء تفاهمات را بر مبانی علماء  دینی نشان داده و آنان را در مسیر این دعوت تاریخی از اولین قدمهای مصلحین از خود گذشته بوده

دعوت تقریب مذاهب اسلامی دعوتی بود بر پایه علما و اصلاح و پشتوانه آن علما و شخصیتهای بزرگ اسلامی بودند که با توکل به خدا در این میدان پر جنجال قدم نهادند و از هیچ حمله و اعتراض نهراسیدند . با اینکه هیچ گونه سود مادی و دنیوی در این کار نداشتند.و این دعدت راه خود را در پیش گرفت در حالی که با دو دسته مخالف رو به رو بود.

یکی دیگر از مهمترین پایه های استقرار دعوت تقریب پیوستن چند تن از شخصیتهای بزرگ و استثنایی عالم اسلام به این هیئت بود . مرجعه بزرگ و عالیقدر شیعه آقای بروجردی از قم ، محمد حسین آل کاشف از مراجع نجف اشرف و غیره

هدف تقریب :

دعوت تقریب چیست و چگونه تقریب بین فرق اسلامی ممکن می شود؟ آیا هریک از شیعه و سنی باید به نفع دیگری از بعضی عقاید خود صرف نظر کنند ؟ آیا فرق اسلامی در اصول و عقاید با هم اختلاف دارند؟ اگر تقریب این نیست که شیعه و سنی شیعه گردد پس تقریب چگونه پدید می آید ؟و ارتباط این قسمت با فتح باب اجتهاد که تقریب به آن دعوت می کند چیست . کاملاً طبیعی است که دعوت تقریب اینگونه مورد اهتمام مسلمانان قرار گیرد و اینطور مورد تائیدشان واقع شود چرا نه مگر نه همین مسلمانان هستند که به تجربه قرنها دریافته اندکه تفرقه و جدایی بوده

 

در استراتژی تقریب مذاهب اسلامی

در استراتژی تقریب مذاهب اسلامی روشها و سازکارهای متفاوتی مطرح شده است . لیکن در این میان گفتگو شاید کارآئی ترین روش تقریب مذاهب از رهگذر رفع سوء تفاهمات و سوء برداشتها باشد و اهمیت این روش از آن رو افزایش یافته است که در عصر اطلاعات و ارتباطات بهره گیری از ابزار گفتگو می تواند فضای مناسب را که در عصر اطلاعات و ارتباطات برای آگاهی بخشی و رساندن پیام ها به یکدیگر فراهم سازد . در عصر جهانی شدن ارتباطات در دنیا وابستگی متقابل و در فضای دهکده جهانی با توجه به گسترش فراملی و حذف مرزهای ملی گفتگوی فعال اندیشمندان مذاهب اسلامی در زمینه موضوعات متنوع سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی می تواند باشد.

راهکارهای گفتگو بین مذاهب اسلامی

درگفتگو بین مذاهب اسلامی شایسته است نکات ذیل مدنظر قرار گیرد :

ارتباط و تعامل اساتید دانشجویان و طلاب کشورهای اسلامی به منظور علمی کردن گفتگوهای فرهنگی از رهگذر برپایی همایش های علمی و کارگاههای مشترک پژوهشی و آموزشی و برگزاری نشستها ، سمینارها و کنفرانس های علمی : و ساماندهی پژوهشی با بهبود و بهسازی نظام اطلاع رسانی به منظور انسجام مطالعات جامعه در زمینه تحریر محل نزاع فکری بین مذاهب و اندیشیدن راههای حل اختلافات نظریه میان آنها

نوآوری برای فعالیت های تحقیق و آموزش چند رشته ای و بین رشته ای به منظور تقویت فرآینده اندیشه ورزی و فرهنگ سازی و هماهنگ سازی در عرصه های مختلف معرفتی با ایجاد سیستم های بین رشته ای و استفاده از افراد دارای تخصص است.

 

 

 

 

زمینه های تقریب : زمینه های تقریب مذاهب اسلامی تمامی ابعاد زندگی پیروان مذاهب اسلامی را در بر می گیرد که می توان به موارد زیر اشاره نموده همه مذاهب تقریب به اصول اعتقادی توحید ، نبوت و معاد و ... و ارکان اسلام باور مشترک واحدی دارند و اختلاف در فروعات آن خللی به اصل اسلام و برادری اسلام وارد نمی سازد.

فقه و قواعد آن : طبق نظر محققین و فقهای مذاهب مشترکات در ابواب فقهی نسبت بالایی را به خود اختصاص داده و اختلاف نظر در برخی مسایل فقهی نیز طبیعی و برگرفته از برداشتهای اجتهادی فقیهان است .

اخلاق و فرهنگ اسلامی : مذاهب اسلامی در زمینه های اخلاقی فردی و اجتماعی و فرهنگ اسلامی اختلافی نداشته و پیامبر(ص) الگوی اخلاقی همه مسلمانان می باشد.

تاریخ : بدون شک مسلمانان در وحدت مسیر تاریخی اسلامی در مقاطع اساسی آن اتفاق نظر دارند و اختلافات فرعی و جزئی را می توان در جوی آرام مطرح ساخته در موارد بسیاری از آن به اتفاق نظر رسید . به همه شکل نباید اختلاف نظر ها آثار منفی بروندکنونی امت اسلامی بگذارد
موضع گیری های سیاسی امت اسلامی  

طبیعی است که همه مسلمانان دشمنان مشترکی دارند که می بایست در برابر آنان همچون بنیانی مرصوص و در صف واحد استوار بایستند . ویژگی امت اسلامی نیز بر این اصل تاکید مضاعف دارد و منعی در هیچ یک از مذاهب اسلامی در این زمینه وارد نشده است و بر رهبران و علمای اسلامی و روشنفکران مسلمان است که سیاست واحدی را در برابر دشمنان در پیش گیرند.اصل آزادی مذهب به عنوان یک اصل کلی در روابط فردی جریان خواهد داشت . پس هر فرد در انتخاب مذهب اسلامی خود آزاد است . سازمان ها و دولتها نبایستی مذهبی را به اجبار به دیگران تحمیل نمایند بلکه باید همه مذاهب باشد.

 

منابع

 


     

1-                            استراتژی تقریب مذاهب اسلامی

نویسنده : جمعی از اندیشمندان وحدت اسلامی

سال چاپ : 1382

ناشر : مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

2-                            سید جمال الدین اسد آبادی و نهضت بیداری اسلامی

مجموعه مقالات بین المللی سید جمال ،دی ماه 1370

تهیه و تنظیم معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

3-                            شیعه و سنی غوغای ساختگی

نویسنده : شهید دکتر فتحی شقاقی ، علمای جهان اسلامی و شیخ ،سال 1383

4-                            همبستگی مذاهب اسلامی ، مقالات دارالتقریب قاهره

ترجمه و نگارش : عبدالکریم بی آزاد شیرازی ، چاپ 1350

5- مقالات اینترنتی ، آشنایی با مجمع جهانی تقریب اسلامی

اندیشه های سیاسی اسلام و ایران معاصر

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:12  توسط محمدرضا  | 

اسلام

 

مقدمه

اما تقریب مذاهب به مفهوم تلاش علما و اندیشمندان فرق مختلف اسلامی جهت نزدیکسازی دیدگاههای علمی آنها در زمینه های فقه و کلام ، تفسیر و حدیث و رسیدن به نقطه نظرات مشترک در اجتهاد و ابتساط احکام می باشد.

مخاطب اولیه تقریب علما و اندیشمندان مذاهب و دو مرحله بعد سایر اقشار اجتماعی در جوامع     هستند که آن را عمق بخشیده پایه های آن را استوار ساخته و استمرار و بقایش را تضمینمی کند تا مشترکات عقیدتی ، تاریخی و فرهنگی و نیزمنافع سیاسی و اقتصادی مشترک بین ملتها مشترکات عقیدتی وجود نداشته باشد اتحادی صورت نخواهد گرفت و تقریب مذاهب تلاش می کنند بر دامنه این مشترکات در الحاد علمی و فرهنگی افزوده وموارد اختلاف را کاهش دهد .

در طول تاریخ اسلام هر یک از رجال علمی یا سیاسی که در راه یکی از این دو مهم تلاش کرده حتماً نظر مساعدی هم نسبت به موضوع دوم از خود نشان داده است . البته با این توجه که برخی از رجال فقط مرد میدان یکی از این دو آرمان بوده اند و بیشتر در راه آن تلاش کرده اند.

نهضت بیداری اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تقریب مذاهب اسلامی

از نخستین روزی که پیامبر (ص) اسلام به عنوان ختم رسولان برای ابلاغ پیام بیداری مأمور گردید دشمنی ها و کینه ها علیه آئیین جدید به گونه های مختلف خونمایی میکرد . ملحدان و مشرکان کینه توز هیچ گاه پنهان نمی کردند که از نسخ آئین گذشته سخریه گرفته شدن تمامی یافته های خرافی خود عصبانی و نگرانند و الا منازعه ای با شخص مدعی رسالت یا پیروان او ندارند و از هر گفتمان و و رفاقی که بر اساس حذف آئین نو و نادیده گرفتن جریان فکری جدید انجام شود.

به هر حال تقریب از عظمت و یکپارچگی مسلمانان صیانت می کند تا مهابت و     این       فکر تعرض به اسلام را از سر دشمنان بیرون بسازد جامعه ای که مردم آن هیچ آرم و نشانی جز نشان اسلام ندارند رخنه ها را می پوشاند تا دشمن از آن به صفوفو متحد ایشان نفوذ نکند نه آن که با حساسیت در مورد مسایل جزئی شکاف ها را گذرگاه امن برای تهاجم دشمن تبدیل نمایند.

استراتژی تقریب : که تا کنون در عرصه تقریب قلم زده یا سخنرانی کرده اند بیشتر به ذکر فضایل وحدت بسنده نموده و بر ضرورت هم یاری و اتحاد تاکید نموده اند و سپس به نتیجه سازی نوای دست نیافته اند و در بسیاری از موارد به الحاد اسلامی از شغل داران این نهضت فکری در عصر حاضر می خواهیم پس از تبیین و اتخاذ استراتژی      برنامه ههای کاربردی کمیته های اجرایی برای تقریب بوده است .

 

 

 

 

 

 

 

رابطه میان پیروان مذاهب فقهی

ما چگونه می توانیم آن روابط میان پیروان مذاهب در گذشته و در حال حاضر را ارزیابی کنیم برای پاسخ به این سوال ما می گوییم امت اسلامی قرآن کریم نوشته شده و حفظ شده و از رسول اکرم (ص) دریافت کرد و روایت حدیث نیز از سوی صحابه و تابعان در کلیه سرزمین ها گسترش یافت و علما به همه جا مسافرت کردند و سنت پیامبر (ص) را تدوین نمودند و سرانجام این تلاش ها به صورت مکاتب فقهی تبلور یافت و اصول و برنامه های آن مذاهب مشخص گردید و علما پیروان برخی از اصول شرعی و مقدم شمردن برخی بر بخی دیگر آن با هم اختلاف نظر پیدا کردند.

تعصب مذهبی نفرت انگیز منجر به ایجاد اختلاف و شکاف میان فرزندان امت اسلامی و متلاشی شدن وحدت وتقسیم شدن آن به امت های متخاصم در حال جنگ و جدال می گردد.  دشمن در کمین نیز که در دنبال این چند دستگی و هرج و مرج بوده اند امت را به کنترل خود در آورد و بد خوار کردند و به قهر آن پرداخت علت تقسیم واحده بوده است . چون گفتگو میان فرقه ها و مذاهب اسلامی هرگاه با بحث و تضاهیم شایسته آغاز می شود.

طرفهای گفتگو از پیروان مذاهب اسلامی درباره مسایل اسلامی و احکام آن باید درک کنند که وحدت حقیقت تعدد دیدگاهها و اختلاف نظر در تفسیر آن را لغو نمی نماید. بنابراین تاریخ وجود اختلاف میان صحابه را در بسیاری از امور که متون قرآنی و احادیث نبوی درباره آن وارد گردید بازگو کرده است نیز پیرامون اختلاف نظر میان تابعیتی و پیروان آنها میان پیشوایان مجتهد از صاحب مذاهب را در مورد بسیاری از مسایل فقهی سخن گفته بی آنکه در این اختلاف میان آنها درگیری شود.

 

 

 

 

در انجام گفتگو میان مذاهب و فرق اسلامی ضرورت دارد که میان مسایل مربوط به وحی که نمی توان آن را نادیده گرفت و یا هر مرد و زن مسلمان نمی توانند چیزی جز آن را انتخاب کنند و مسایل اندیشه ای و اجتهادی و تفسیر متون و توضیح معانی و مقاصد آن و مسایل مربوط به امور مربوط به عادات تا جایی که گفتگو کنندگان بتوانند در گفتگوی خود درباره مسایل که منافع و نیازهای مردم را نمایش نماید تبادل نظر کنند بی آنکه با مشکلاتی نظر خروج از اسلام مواجه شوند و یا احکام آن را سبک و یا ارکان آن را ویران نمایند.

مذاهب و فرقه های اسلامی امروزه با یکدیگر برخورد منفی دارند که چنین چیزی    یک موضع شکست پذیری و گریز است نه مشکلی را حل می کند و نه می تواند به نتیجه مطلوبی برسد و نه هدفی را تحقق می بخشد از این رو ما از هر مسلمان با هر مذهبی و با هر مکتب فقهی که دارد خالصانه دعوت می کنیم  که با طرف های دیگر گفتگو و بحث داشته باشند    گفتگوی خودی را انجام دهیم چرا که اختلاف دو رای اصل قضیه را فاسد نمی کند و کسی که نمی تواند با خود گفتگو داشته باشد نمی تواند یا دیگران گفتگو کند بگذار که قاعده گفتگو نشان این باشد مذاهب ما راجح است که خطا در آن محتمل است و مذاهب غیر ما مرجوح است که صواب در آن محتمل است . زنده باد همه امت اسلامی در پرتو قاعد طلایی اجتهاد که پیامبر (ص) مضمون آن را بیان داشته اند.

بنابراین تجدید نظر در تمامی دعاوی اجماع که در بسیاری از احکام کلامی وفقهی ملاک استدلال قرار گرفته شیوه علمی ضروری موضوع است که تا از این رهگذر بسیاری از مواضع تاریخ که از به وجود آمدن شکاف عمیق در کیهان امت اسلام و ایجاد فاصله بین مذاهب و جریانات فکری اسلامی سهیم بوده اند تغییر یابد  .

 

 

مذاهب اسلامی

مقصود از مذاهب اسلامی آن دسته از مکاتب فقهی معروف اسلامی هستند که دارای نظام اجتماعی منسجم و مستند به کتاب و سنت می باشند از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این مذاهب فقهی به رسمیت شناخته شده عبارتند از مذهب حنفی ، شافعی ، مالکی و حنبلی از رسل سنت و مذاهب اثنی عشری و زیدی و بهره از شیعه و مذهب ابا

البته مذاهبی هستند که یا پیرو نداشته و یا در یکی از مذاهب مذکور مندرج می باشند و یا به شکل آراء فردی که مقید به مذهب معینی نیستند عمل می نماید.

مبانی تقریب

حرکت تقریب بین مذاهب بر مبانی و اصول کلی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از :

1-  قرآن کریم و سنت شریف نبوی دو منبع اساسی برای شریعت اسلام هستند و تمامی مذاهب اسلامی در این دو اصل مشترک می باشند و سایر منابع در گرو استناد به این دو منبع اصلی است .

2-    ایمان به اصول و ارکان زیر ملاک اسلامیت است :

الف- ایمان به وحدانیت خداوند تعالی توحید ب-ایمان به نبوت و خاتمیت رسول اکرم حضرت محمد (ص) و سنت پیامبر (ص) به عنوان یکی از منابع اصلی دین  د- ایمان به معاد   عدم انکار ضروریات دین و تسلیم شدن به ارکان اسلام مثل نماز ، زکات ، روزه ، حج ، جهاد

تقریب مذاهب اسلامی مجموعه ای است متشکل از ده ها تن از علمای مذاهب اسلامی از کشورهای مختلف جهان که به عنوان یکی از مراکز مهم منادی تقریب وحدت در جهان اسلام شناخته شده و در زمینه سازی تعامل سازنده میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی می باشد. این مجمع در نظر دارد در ده سال آینده شرایط مطلوب را محقق سازد.

از جماعات تقریب که بگذریم به شمار بی پایانی از اندیشمندان مسلمان می رسیم که نخست از شیخ محمد غزالی شروع می کنیم که می گوید : اعتقادات از گزند آشفتگی که سیاست حکومت دچار آن شد در امان نماند

زیرا شهوت های برتری جویی و انحصار طلبی لازمه چیزهای وارد آن کرد که در آن نیست و از آن پس مسلمانان به دو بخش بزرگ شیعه و سنی تقسیم شدند . با اینکه هر دو گروه به خدای یکتا و رسالت محمد (ص) ایمان دارند و در جمع کردند     اعتقادی که باعث استواری دین و موجب رهایی است هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد . وی در همان صفحه از کتاب خود می افزاید ، با اینکه من در بخشی از احکام فقهی خود نسبت به امور نظر به خلاف شیعه دارم ولی معتقد نیستم که هرکس با نظر مخالفت کند گناهکار است . موضوع من در قبال پاره ای از بعضی آرای فقهی رایج از کتاب     هل سنت نیز همین است . وی در جای دیگر از کتاب خود می گوید : سرانجام شکاف میان شیعه و سنی را به اصول عقیده مربوط نمودند تا دین یکپارچه دوپاره شود و امت واحد به دو بخش منتخب گردد که هریک در کمین دیگری نشسته بلکه در انتظار مرگ او باشد . هرکس حتی اگر با یک یک کامه به این دو دستگی کمک کند هر دو گروه ارتباط خود را با اسلام بر اساس ایمان به کتاب خدا و سنت پیامبرش استوار می سازند و بر سر اصول فراگیر ایش دینی به طور مطلق اتفاق نظر دارند . پس اگر در فراگیر دینی به طورمطلق . پس اگر در فروع فقهی و تشریعی ساخه می شوند همه مذاهب اسلامی در اینکه    اجر می برد چه خطا کند و چه به حق برسد.    

 

 

 

 

 

 

امام شهید حسن    :

پرچمدار بزرگترین حرکت اسلامی معاصر و یکی از پیشگامان اندیشه تزدیکی میان شیعه و سنی و از موسسین و تاثیر گذار در فعالیت های جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی قاهره بود که بعضی ها به نتیجه رسیدن آن را محال می دانستند ولی    و گروهی از مردان و مشایخ بزرگ اسلام آن را امکان پذیر و نزدیک می دانستند و افق کردند که مسلمانان همگی سنی و شیعه در اعتقادات و اصول مورد توافق گرد هم هستند.

دکتر عبدالکریم بی آزاد شیرازی : دکتر عبدالکریم

در کتاب وحدت اسلامی که شامل مقالات علمای شیعه و سنی منتشر شده در مجله رساله الاسلام است و از سوی دارالتقریب در قاهره نشر می شود درباره جماعت تقریب می گوید:

آنها توافق کردند که اعلام کنند مسلمان کسی است که به الله پروردگار جهان و محمد (ص) پیامبر که پس از او پیامبری نخواهد آمد و به قرآن کریم آسمانی و به کعبه قبله و خانه خدا و به ارکان پنج گانه شناخته شده و به روز رستاخیز و انجام آنچه در دین ضروری است ایماد و اعتقاد دارد این ارکان که به عنوان نمونه ذکر شد مورد توافق شرکت کنندگان در جلسه نمایندگان مذاهب چهارگانه شناخته شده . اهل سنت و نمایندگان تشیع از دو مذهب امامیه و زیدیه است . دراین جمعیت شیخ الازهر مرجع اعلای وقت      امام بزرگ عبدالمجید سلیم و امام مصطفی عبدالرزاق و شیخ محمود شلتوت شرکت داشتند. از زمان که جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی تاسیس شد و امام   و آیت الله کاشانی و قمی در تاسیس آن سهیم بودند همکاری میان اخوان مسلیم و شیعیان برقرار است . این امر به دیدار شهید نواب صفوی از قاهره در سال 1954         کتاب مب افزاید جای شگفتی ندارد که خط مشی و روش هر گروه به این همکاری می انجامد . همچنین چنانکه می دانیم امام     هنگام مراسم جمع نبوده

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:18  توسط محمدرضا  | 

اسلام

 

مقدمه

اما تقریب مذاهب به مفهوم تلاش علما و اندیشمندان فرق مختلف اسلامی جهت نزدیکسازی دیدگاههای علمی آنها در زمینه های فقه و کلام ، تفسیر و حدیث و رسیدن به نقطه نظرات مشترک در اجتهاد و ابتساط احکام می باشد.

مخاطب اولیه تقریب علما و اندیشمندان مذاهب و دو مرحله بعد سایر اقشار اجتماعی در جوامع     هستند که آن را عمق بخشیده پایه های آن را استوار ساخته و استمرار و بقایش را تضمینمی کند تا مشترکات عقیدتی ، تاریخی و فرهنگی و نیزمنافع سیاسی و اقتصادی مشترک بین ملتها مشترکات عقیدتی وجود نداشته باشد اتحادی صورت نخواهد گرفت و تقریب مذاهب تلاش می کنند بر دامنه این مشترکات در الحاد علمی و فرهنگی افزوده وموارد اختلاف را کاهش دهد .

در طول تاریخ اسلام هر یک از رجال علمی یا سیاسی که در راه یکی از این دو مهم تلاش کرده حتماً نظر مساعدی هم نسبت به موضوع دوم از خود نشان داده است . البته با این توجه که برخی از رجال فقط مرد میدان یکی از این دو آرمان بوده اند و بیشتر در راه آن تلاش کرده اند.

نهضت بیداری اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تقریب مذاهب اسلامی

از نخستین روزی که پیامبر (ص) اسلام به عنوان ختم رسولان برای ابلاغ پیام بیداری مأمور گردید دشمنی ها و کینه ها علیه آئیین جدید به گونه های مختلف خونمایی میکرد . ملحدان و مشرکان کینه توز هیچ گاه پنهان نمی کردند که از نسخ آئین گذشته سخریه گرفته شدن تمامی یافته های خرافی خود عصبانی و نگرانند و الا منازعه ای با شخص مدعی رسالت یا پیروان او ندارند و از هر گفتمان و و رفاقی که بر اساس حذف آئین نو و نادیده گرفتن جریان فکری جدید انجام شود.

به هر حال تقریب از عظمت و یکپارچگی مسلمانان صیانت می کند تا مهابت و     این       فکر تعرض به اسلام را از سر دشمنان بیرون بسازد جامعه ای که مردم آن هیچ آرم و نشانی جز نشان اسلام ندارند رخنه ها را می پوشاند تا دشمن از آن به صفوفو متحد ایشان نفوذ نکند نه آن که با حساسیت در مورد مسایل جزئی شکاف ها را گذرگاه امن برای تهاجم دشمن تبدیل نمایند.

استراتژی تقریب : که تا کنون در عرصه تقریب قلم زده یا سخنرانی کرده اند بیشتر به ذکر فضایل وحدت بسنده نموده و بر ضرورت هم یاری و اتحاد تاکید نموده اند و سپس به نتیجه سازی نوای دست نیافته اند و در بسیاری از موارد به الحاد اسلامی از شغل داران این نهضت فکری در عصر حاضر می خواهیم پس از تبیین و اتخاذ استراتژی      برنامه ههای کاربردی کمیته های اجرایی برای تقریب بوده است .

 

 

 

 

 

 

 

رابطه میان پیروان مذاهب فقهی

ما چگونه می توانیم آن روابط میان پیروان مذاهب در گذشته و در حال حاضر را ارزیابی کنیم برای پاسخ به این سوال ما می گوییم امت اسلامی قرآن کریم نوشته شده و حفظ شده و از رسول اکرم (ص) دریافت کرد و روایت حدیث نیز از سوی صحابه و تابعان در کلیه سرزمین ها گسترش یافت و علما به همه جا مسافرت کردند و سنت پیامبر (ص) را تدوین نمودند و سرانجام این تلاش ها به صورت مکاتب فقهی تبلور یافت و اصول و برنامه های آن مذاهب مشخص گردید و علما پیروان برخی از اصول شرعی و مقدم شمردن برخی بر بخی دیگر آن با هم اختلاف نظر پیدا کردند.

تعصب مذهبی نفرت انگیز منجر به ایجاد اختلاف و شکاف میان فرزندان امت اسلامی و متلاشی شدن وحدت وتقسیم شدن آن به امت های متخاصم در حال جنگ و جدال می گردد.  دشمن در کمین نیز که در دنبال این چند دستگی و هرج و مرج بوده اند امت را به کنترل خود در آورد و بد خوار کردند و به قهر آن پرداخت علت تقسیم واحده بوده است . چون گفتگو میان فرقه ها و مذاهب اسلامی هرگاه با بحث و تضاهیم شایسته آغاز می شود.

طرفهای گفتگو از پیروان مذاهب اسلامی درباره مسایل اسلامی و احکام آن باید درک کنند که وحدت حقیقت تعدد دیدگاهها و اختلاف نظر در تفسیر آن را لغو نمی نماید. بنابراین تاریخ وجود اختلاف میان صحابه را در بسیاری از امور که متون قرآنی و احادیث نبوی درباره آن وارد گردید بازگو کرده است نیز پیرامون اختلاف نظر میان تابعیتی و پیروان آنها میان پیشوایان مجتهد از صاحب مذاهب را در مورد بسیاری از مسایل فقهی سخن گفته بی آنکه در این اختلاف میان آنها درگیری شود.

 

 

 

 

در انجام گفتگو میان مذاهب و فرق اسلامی ضرورت دارد که میان مسایل مربوط به وحی که نمی توان آن را نادیده گرفت و یا هر مرد و زن مسلمان نمی توانند چیزی جز آن را انتخاب کنند و مسایل اندیشه ای و اجتهادی و تفسیر متون و توضیح معانی و مقاصد آن و مسایل مربوط به امور مربوط به عادات تا جایی که گفتگو کنندگان بتوانند در گفتگوی خود درباره مسایل که منافع و نیازهای مردم را نمایش نماید تبادل نظر کنند بی آنکه با مشکلاتی نظر خروج از اسلام مواجه شوند و یا احکام آن را سبک و یا ارکان آن را ویران نمایند.

مذاهب و فرقه های اسلامی امروزه با یکدیگر برخورد منفی دارند که چنین چیزی    یک موضع شکست پذیری و گریز است نه مشکلی را حل می کند و نه می تواند به نتیجه مطلوبی برسد و نه هدفی را تحقق می بخشد از این رو ما از هر مسلمان با هر مذهبی و با هر مکتب فقهی که دارد خالصانه دعوت می کنیم  که با طرف های دیگر گفتگو و بحث داشته باشند    گفتگوی خودی را انجام دهیم چرا که اختلاف دو رای اصل قضیه را فاسد نمی کند و کسی که نمی تواند با خود گفتگو داشته باشد نمی تواند یا دیگران گفتگو کند بگذار که قاعده گفتگو نشان این باشد مذاهب ما راجح است که خطا در آن محتمل است و مذاهب غیر ما مرجوح است که صواب در آن محتمل است . زنده باد همه امت اسلامی در پرتو قاعد طلایی اجتهاد که پیامبر (ص) مضمون آن را بیان داشته اند.

بنابراین تجدید نظر در تمامی دعاوی اجماع که در بسیاری از احکام کلامی وفقهی ملاک استدلال قرار گرفته شیوه علمی ضروری موضوع است که تا از این رهگذر بسیاری از مواضع تاریخ که از به وجود آمدن شکاف عمیق در کیهان امت اسلام و ایجاد فاصله بین مذاهب و جریانات فکری اسلامی سهیم بوده اند تغییر یابد  .

 

 

مذاهب اسلامی

مقصود از مذاهب اسلامی آن دسته از مکاتب فقهی معروف اسلامی هستند که دارای نظام اجتماعی منسجم و مستند به کتاب و سنت می باشند از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این مذاهب فقهی به رسمیت شناخته شده عبارتند از مذهب حنفی ، شافعی ، مالکی و حنبلی از رسل سنت و مذاهب اثنی عشری و زیدی و بهره از شیعه و مذهب ابا

البته مذاهبی هستند که یا پیرو نداشته و یا در یکی از مذاهب مذکور مندرج می باشند و یا به شکل آراء فردی که مقید به مذهب معینی نیستند عمل می نماید.

مبانی تقریب

حرکت تقریب بین مذاهب بر مبانی و اصول کلی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از :

1-  قرآن کریم و سنت شریف نبوی دو منبع اساسی برای شریعت اسلام هستند و تمامی مذاهب اسلامی در این دو اصل مشترک می باشند و سایر منابع در گرو استناد به این دو منبع اصلی است .

2-    ایمان به اصول و ارکان زیر ملاک اسلامیت است :

الف- ایمان به وحدانیت خداوند تعالی توحید ب-ایمان به نبوت و خاتمیت رسول اکرم حضرت محمد (ص) و سنت پیامبر (ص) به عنوان یکی از منابع اصلی دین  د- ایمان به معاد   عدم انکار ضروریات دین و تسلیم شدن به ارکان اسلام مثل نماز ، زکات ، روزه ، حج ، جهاد

تقریب مذاهب اسلامی مجموعه ای است متشکل از ده ها تن از علمای مذاهب اسلامی از کشورهای مختلف جهان که به عنوان یکی از مراکز مهم منادی تقریب وحدت در جهان اسلام شناخته شده و در زمینه سازی تعامل سازنده میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی می باشد. این مجمع در نظر دارد در ده سال آینده شرایط مطلوب را محقق سازد.

از جماعات تقریب که بگذریم به شمار بی پایانی از اندیشمندان مسلمان می رسیم که نخست از شیخ محمد غزالی شروع می کنیم که می گوید : اعتقادات از گزند آشفتگی که سیاست حکومت دچار آن شد در امان نماند

زیرا شهوت های برتری جویی و انحصار طلبی لازمه چیزهای وارد آن کرد که در آن نیست و از آن پس مسلمانان به دو بخش بزرگ شیعه و سنی تقسیم شدند . با اینکه هر دو گروه به خدای یکتا و رسالت محمد (ص) ایمان دارند و در جمع کردند     اعتقادی که باعث استواری دین و موجب رهایی است هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد . وی در همان صفحه از کتاب خود می افزاید ، با اینکه من در بخشی از احکام فقهی خود نسبت به امور نظر به خلاف شیعه دارم ولی معتقد نیستم که هرکس با نظر مخالفت کند گناهکار است . موضوع من در قبال پاره ای از بعضی آرای فقهی رایج از کتاب     هل سنت نیز همین است . وی در جای دیگر از کتاب خود می گوید : سرانجام شکاف میان شیعه و سنی را به اصول عقیده مربوط نمودند تا دین یکپارچه دوپاره شود و امت واحد به دو بخش منتخب گردد که هریک در کمین دیگری نشسته بلکه در انتظار مرگ او باشد . هرکس حتی اگر با یک یک کامه به این دو دستگی کمک کند هر دو گروه ارتباط خود را با اسلام بر اساس ایمان به کتاب خدا و سنت پیامبرش استوار می سازند و بر سر اصول فراگیر ایش دینی به طور مطلق اتفاق نظر دارند . پس اگر در فراگیر دینی به طورمطلق . پس اگر در فروع فقهی و تشریعی ساخه می شوند همه مذاهب اسلامی در اینکه    اجر می برد چه خطا کند و چه به حق برسد.    

 

 

 

 

 

 

امام شهید حسن    :

پرچمدار بزرگترین حرکت اسلامی معاصر و یکی از پیشگامان اندیشه تزدیکی میان شیعه و سنی و از موسسین و تاثیر گذار در فعالیت های جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی قاهره بود که بعضی ها به نتیجه رسیدن آن را محال می دانستند ولی    و گروهی از مردان و مشایخ بزرگ اسلام آن را امکان پذیر و نزدیک می دانستند و افق کردند که مسلمانان همگی سنی و شیعه در اعتقادات و اصول مورد توافق گرد هم هستند.

دکتر عبدالکریم بی آزاد شیرازی : دکتر عبدالکریم

در کتاب وحدت اسلامی که شامل مقالات علمای شیعه و سنی منتشر شده در مجله رساله الاسلام است و از سوی دارالتقریب در قاهره نشر می شود درباره جماعت تقریب می گوید:

آنها توافق کردند که اعلام کنند مسلمان کسی است که به الله پروردگار جهان و محمد (ص) پیامبر که پس از او پیامبری نخواهد آمد و به قرآن کریم آسمانی و به کعبه قبله و خانه خدا و به ارکان پنج گانه شناخته شده و به روز رستاخیز و انجام آنچه در دین ضروری است ایماد و اعتقاد دارد این ارکان که به عنوان نمونه ذکر شد مورد توافق شرکت کنندگان در جلسه نمایندگان مذاهب چهارگانه شناخته شده . اهل سنت و نمایندگان تشیع از دو مذهب امامیه و زیدیه است . دراین جمعیت شیخ الازهر مرجع اعلای وقت      امام بزرگ عبدالمجید سلیم و امام مصطفی عبدالرزاق و شیخ محمود شلتوت شرکت داشتند. از زمان که جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی تاسیس شد و امام   و آیت الله کاشانی و قمی در تاسیس آن سهیم بودند همکاری میان اخوان مسلیم و شیعیان برقرار است . این امر به دیدار شهید نواب صفوی از قاهره در سال 1954         کتاب مب افزاید جای شگفتی ندارد که خط مشی و روش هر گروه به این همکاری می انجامد . همچنین چنانکه می دانیم امام     هنگام مراسم جمع نبوده

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:18  توسط محمدرضا  | 

اسلام

 

مقدمه

اما تقریب مذاهب به مفهوم تلاش علما و اندیشمندان فرق مختلف اسلامی جهت نزدیکسازی دیدگاههای علمی آنها در زمینه های فقه و کلام ، تفسیر و حدیث و رسیدن به نقطه نظرات مشترک در اجتهاد و ابتساط احکام می باشد.

مخاطب اولیه تقریب علما و اندیشمندان مذاهب و دو مرحله بعد سایر اقشار اجتماعی در جوامع     هستند که آن را عمق بخشیده پایه های آن را استوار ساخته و استمرار و بقایش را تضمینمی کند تا مشترکات عقیدتی ، تاریخی و فرهنگی و نیزمنافع سیاسی و اقتصادی مشترک بین ملتها مشترکات عقیدتی وجود نداشته باشد اتحادی صورت نخواهد گرفت و تقریب مذاهب تلاش می کنند بر دامنه این مشترکات در الحاد علمی و فرهنگی افزوده وموارد اختلاف را کاهش دهد .

در طول تاریخ اسلام هر یک از رجال علمی یا سیاسی که در راه یکی از این دو مهم تلاش کرده حتماً نظر مساعدی هم نسبت به موضوع دوم از خود نشان داده است . البته با این توجه که برخی از رجال فقط مرد میدان یکی از این دو آرمان بوده اند و بیشتر در راه آن تلاش کرده اند.

نهضت بیداری اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تقریب مذاهب اسلامی

از نخستین روزی که پیامبر (ص) اسلام به عنوان ختم رسولان برای ابلاغ پیام بیداری مأمور گردید دشمنی ها و کینه ها علیه آئیین جدید به گونه های مختلف خونمایی میکرد . ملحدان و مشرکان کینه توز هیچ گاه پنهان نمی کردند که از نسخ آئین گذشته سخریه گرفته شدن تمامی یافته های خرافی خود عصبانی و نگرانند و الا منازعه ای با شخص مدعی رسالت یا پیروان او ندارند و از هر گفتمان و و رفاقی که بر اساس حذف آئین نو و نادیده گرفتن جریان فکری جدید انجام شود.

به هر حال تقریب از عظمت و یکپارچگی مسلمانان صیانت می کند تا مهابت و     این       فکر تعرض به اسلام را از سر دشمنان بیرون بسازد جامعه ای که مردم آن هیچ آرم و نشانی جز نشان اسلام ندارند رخنه ها را می پوشاند تا دشمن از آن به صفوفو متحد ایشان نفوذ نکند نه آن که با حساسیت در مورد مسایل جزئی شکاف ها را گذرگاه امن برای تهاجم دشمن تبدیل نمایند.

استراتژی تقریب : که تا کنون در عرصه تقریب قلم زده یا سخنرانی کرده اند بیشتر به ذکر فضایل وحدت بسنده نموده و بر ضرورت هم یاری و اتحاد تاکید نموده اند و سپس به نتیجه سازی نوای دست نیافته اند و در بسیاری از موارد به الحاد اسلامی از شغل داران این نهضت فکری در عصر حاضر می خواهیم پس از تبیین و اتخاذ استراتژی      برنامه ههای کاربردی کمیته های اجرایی برای تقریب بوده است .

 

 

 

 

 

 

 

رابطه میان پیروان مذاهب فقهی

ما چگونه می توانیم آن روابط میان پیروان مذاهب در گذشته و در حال حاضر را ارزیابی کنیم برای پاسخ به این سوال ما می گوییم امت اسلامی قرآن کریم نوشته شده و حفظ شده و از رسول اکرم (ص) دریافت کرد و روایت حدیث نیز از سوی صحابه و تابعان در کلیه سرزمین ها گسترش یافت و علما به همه جا مسافرت کردند و سنت پیامبر (ص) را تدوین نمودند و سرانجام این تلاش ها به صورت مکاتب فقهی تبلور یافت و اصول و برنامه های آن مذاهب مشخص گردید و علما پیروان برخی از اصول شرعی و مقدم شمردن برخی بر بخی دیگر آن با هم اختلاف نظر پیدا کردند.

تعصب مذهبی نفرت انگیز منجر به ایجاد اختلاف و شکاف میان فرزندان امت اسلامی و متلاشی شدن وحدت وتقسیم شدن آن به امت های متخاصم در حال جنگ و جدال می گردد.  دشمن در کمین نیز که در دنبال این چند دستگی و هرج و مرج بوده اند امت را به کنترل خود در آورد و بد خوار کردند و به قهر آن پرداخت علت تقسیم واحده بوده است . چون گفتگو میان فرقه ها و مذاهب اسلامی هرگاه با بحث و تضاهیم شایسته آغاز می شود.

طرفهای گفتگو از پیروان مذاهب اسلامی درباره مسایل اسلامی و احکام آن باید درک کنند که وحدت حقیقت تعدد دیدگاهها و اختلاف نظر در تفسیر آن را لغو نمی نماید. بنابراین تاریخ وجود اختلاف میان صحابه را در بسیاری از امور که متون قرآنی و احادیث نبوی درباره آن وارد گردید بازگو کرده است نیز پیرامون اختلاف نظر میان تابعیتی و پیروان آنها میان پیشوایان مجتهد از صاحب مذاهب را در مورد بسیاری از مسایل فقهی سخن گفته بی آنکه در این اختلاف میان آنها درگیری شود.

 

 

 

 

در انجام گفتگو میان مذاهب و فرق اسلامی ضرورت دارد که میان مسایل مربوط به وحی که نمی توان آن را نادیده گرفت و یا هر مرد و زن مسلمان نمی توانند چیزی جز آن را انتخاب کنند و مسایل اندیشه ای و اجتهادی و تفسیر متون و توضیح معانی و مقاصد آن و مسایل مربوط به امور مربوط به عادات تا جایی که گفتگو کنندگان بتوانند در گفتگوی خود درباره مسایل که منافع و نیازهای مردم را نمایش نماید تبادل نظر کنند بی آنکه با مشکلاتی نظر خروج از اسلام مواجه شوند و یا احکام آن را سبک و یا ارکان آن را ویران نمایند.

مذاهب و فرقه های اسلامی امروزه با یکدیگر برخورد منفی دارند که چنین چیزی    یک موضع شکست پذیری و گریز است نه مشکلی را حل می کند و نه می تواند به نتیجه مطلوبی برسد و نه هدفی را تحقق می بخشد از این رو ما از هر مسلمان با هر مذهبی و با هر مکتب فقهی که دارد خالصانه دعوت می کنیم  که با طرف های دیگر گفتگو و بحث داشته باشند    گفتگوی خودی را انجام دهیم چرا که اختلاف دو رای اصل قضیه را فاسد نمی کند و کسی که نمی تواند با خود گفتگو داشته باشد نمی تواند یا دیگران گفتگو کند بگذار که قاعده گفتگو نشان این باشد مذاهب ما راجح است که خطا در آن محتمل است و مذاهب غیر ما مرجوح است که صواب در آن محتمل است . زنده باد همه امت اسلامی در پرتو قاعد طلایی اجتهاد که پیامبر (ص) مضمون آن را بیان داشته اند.

بنابراین تجدید نظر در تمامی دعاوی اجماع که در بسیاری از احکام کلامی وفقهی ملاک استدلال قرار گرفته شیوه علمی ضروری موضوع است که تا از این رهگذر بسیاری از مواضع تاریخ که از به وجود آمدن شکاف عمیق در کیهان امت اسلام و ایجاد فاصله بین مذاهب و جریانات فکری اسلامی سهیم بوده اند تغییر یابد  .

 

 

مذاهب اسلامی

مقصود از مذاهب اسلامی آن دسته از مکاتب فقهی معروف اسلامی هستند که دارای نظام اجتماعی منسجم و مستند به کتاب و سنت می باشند از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این مذاهب فقهی به رسمیت شناخته شده عبارتند از مذهب حنفی ، شافعی ، مالکی و حنبلی از رسل سنت و مذاهب اثنی عشری و زیدی و بهره از شیعه و مذهب ابا

البته مذاهبی هستند که یا پیرو نداشته و یا در یکی از مذاهب مذکور مندرج می باشند و یا به شکل آراء فردی که مقید به مذهب معینی نیستند عمل می نماید.

مبانی تقریب

حرکت تقریب بین مذاهب بر مبانی و اصول کلی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از :

1-  قرآن کریم و سنت شریف نبوی دو منبع اساسی برای شریعت اسلام هستند و تمامی مذاهب اسلامی در این دو اصل مشترک می باشند و سایر منابع در گرو استناد به این دو منبع اصلی است .

2-    ایمان به اصول و ارکان زیر ملاک اسلامیت است :

الف- ایمان به وحدانیت خداوند تعالی توحید ب-ایمان به نبوت و خاتمیت رسول اکرم حضرت محمد (ص) و سنت پیامبر (ص) به عنوان یکی از منابع اصلی دین  د- ایمان به معاد   عدم انکار ضروریات دین و تسلیم شدن به ارکان اسلام مثل نماز ، زکات ، روزه ، حج ، جهاد

تقریب مذاهب اسلامی مجموعه ای است متشکل از ده ها تن از علمای مذاهب اسلامی از کشورهای مختلف جهان که به عنوان یکی از مراکز مهم منادی تقریب وحدت در جهان اسلام شناخته شده و در زمینه سازی تعامل سازنده میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی می باشد. این مجمع در نظر دارد در ده سال آینده شرایط مطلوب را محقق سازد.

از جماعات تقریب که بگذریم به شمار بی پایانی از اندیشمندان مسلمان می رسیم که نخست از شیخ محمد غزالی شروع می کنیم که می گوید : اعتقادات از گزند آشفتگی که سیاست حکومت دچار آن شد در امان نماند

زیرا شهوت های برتری جویی و انحصار طلبی لازمه چیزهای وارد آن کرد که در آن نیست و از آن پس مسلمانان به دو بخش بزرگ شیعه و سنی تقسیم شدند . با اینکه هر دو گروه به خدای یکتا و رسالت محمد (ص) ایمان دارند و در جمع کردند     اعتقادی که باعث استواری دین و موجب رهایی است هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد . وی در همان صفحه از کتاب خود می افزاید ، با اینکه من در بخشی از احکام فقهی خود نسبت به امور نظر به خلاف شیعه دارم ولی معتقد نیستم که هرکس با نظر مخالفت کند گناهکار است . موضوع من در قبال پاره ای از بعضی آرای فقهی رایج از کتاب     هل سنت نیز همین است . وی در جای دیگر از کتاب خود می گوید : سرانجام شکاف میان شیعه و سنی را به اصول عقیده مربوط نمودند تا دین یکپارچه دوپاره شود و امت واحد به دو بخش منتخب گردد که هریک در کمین دیگری نشسته بلکه در انتظار مرگ او باشد . هرکس حتی اگر با یک یک کامه به این دو دستگی کمک کند هر دو گروه ارتباط خود را با اسلام بر اساس ایمان به کتاب خدا و سنت پیامبرش استوار می سازند و بر سر اصول فراگیر ایش دینی به طور مطلق اتفاق نظر دارند . پس اگر در فراگیر دینی به طورمطلق . پس اگر در فروع فقهی و تشریعی ساخه می شوند همه مذاهب اسلامی در اینکه    اجر می برد چه خطا کند و چه به حق برسد.    

 

 

 

 

 

 

امام شهید حسن    :

پرچمدار بزرگترین حرکت اسلامی معاصر و یکی از پیشگامان اندیشه تزدیکی میان شیعه و سنی و از موسسین و تاثیر گذار در فعالیت های جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی قاهره بود که بعضی ها به نتیجه رسیدن آن را محال می دانستند ولی    و گروهی از مردان و مشایخ بزرگ اسلام آن را امکان پذیر و نزدیک می دانستند و افق کردند که مسلمانان همگی سنی و شیعه در اعتقادات و اصول مورد توافق گرد هم هستند.

دکتر عبدالکریم بی آزاد شیرازی : دکتر عبدالکریم

در کتاب وحدت اسلامی که شامل مقالات علمای شیعه و سنی منتشر شده در مجله رساله الاسلام است و از سوی دارالتقریب در قاهره نشر می شود درباره جماعت تقریب می گوید:

آنها توافق کردند که اعلام کنند مسلمان کسی است که به الله پروردگار جهان و محمد (ص) پیامبر که پس از او پیامبری نخواهد آمد و به قرآن کریم آسمانی و به کعبه قبله و خانه خدا و به ارکان پنج گانه شناخته شده و به روز رستاخیز و انجام آنچه در دین ضروری است ایماد و اعتقاد دارد این ارکان که به عنوان نمونه ذکر شد مورد توافق شرکت کنندگان در جلسه نمایندگان مذاهب چهارگانه شناخته شده . اهل سنت و نمایندگان تشیع از دو مذهب امامیه و زیدیه است . دراین جمعیت شیخ الازهر مرجع اعلای وقت      امام بزرگ عبدالمجید سلیم و امام مصطفی عبدالرزاق و شیخ محمود شلتوت شرکت داشتند. از زمان که جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی تاسیس شد و امام   و آیت الله کاشانی و قمی در تاسیس آن سهیم بودند همکاری میان اخوان مسلیم و شیعیان برقرار است . این امر به دیدار شهید نواب صفوی از قاهره در سال 1954         کتاب مب افزاید جای شگفتی ندارد که خط مشی و روش هر گروه به این همکاری می انجامد . همچنین چنانکه می دانیم امام     هنگام مراسم جمع نبوده

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:17  توسط محمدرضا  | 

چربی خون

 

منظور از چربي خون بالا چيست؟

در خون، چربي‌هاي مختلفي وجود دارد. دوتاي آن‌ها كه از نظر سلامتي اهميت بيشتري دارند عبارتند از:

 1ـ كلسترول

2ـ تري گليسيريد

كلسترول جزء ضروري ساختمان سلول‌هاي بدن بوده و وجود آن براي عملكرد طبيعي بسياري از بافت‌هاي بدن جنبه حياتي دارد. قسمت عمده كلسترول در كبد يا جگر سياه ساخته شده و وارد خون مي‌گردد و قسمت كمتر آن نيز از طريق مواد غذايي وارد بدن مي‌شود. مقدار طبيعي آن در خون در حالت غير ناشتا كمتر از 200 واحد يا دو گرم در يك ليتر خون است.

تري گليسيريد منبع مهم سوخت بدن مي‌باشد و عمدتاً براي تأمين انرژي فعاليت‌هاي روزانه به كار مي‌رود. تري گليسيريد نيز چون كلسترول، هم در كبد ساخته شده و هم از طريق مواد غذايي وارد خون مي‌شود. افزايش بيش از حد آن در بدن موجب مي‌شود تري گليسيريد در زير جلد و يا در بافت‌هاي چربي ديگر ذخيره گردد. مقدار تري‌گليسيريد خون يك ساعت بعد از هر وعده غذاي پر چرب، شديداً افزايش يافته و بعد به تدريج در بافت‌هاي چربي ذخيره شده و يا ممكن است مورد سوخت و ساز قرار ‌گرفته و كم گردد. اما مقدار كلي آن بعد از يك شب ناشتا بودن نبايد از 200 تا 250 واحد يعني 2 تا 5/2 گرم در ليتر تجاوز كند. بنابراين هر نوع افزايش در مقدار تري‌گليسيريد و يا كلسترول خون كه بيشتر از مقادير فوق باشد به عنوان چربي خون بالا شناخته مي‌شود.

افزايش چربي خون همراه با بيماريهايي مانند کم کاري تيروييد، بعضي از بيماريهاي کبدي و کليوي ، بيماريهاي قند( ديابت) ، نارسايي مزمن کليه، چاقي، بعضي از عفونتها ، اعتياد به الکل ، ايدز و ديده مي شود.

همچنين افزايش چربي خون ممکن است علامت بيماري ديگري نبوده و بيمار به صورت اوليه دچار آن شود. براي تشخيص بالا بودن چربي خون، اندازه گيري دو نوع چربي خوني يعني کلسترول و تري گليسيريد انجام مي شود. در اين ميان معمولا افزايش کلسترول به عنوان عامل بيماري زاي جديدتري مطرح مي شود.

کلسترول انواع مختلفي دارد. افزايش کلسترول با تراکم پايين ( LDL ) منجر به عوارض عروقي به صورت تصلب شرايين ( اترواسکروز) در عروق مختلف مي شود که مي تواند باعث سکته هاي قلبي و مغزي شود. از طرف ديگر افزايش کلسترول با تراکم بالا ( HDL ) بر خلاف افزايش LDL عمل کرده و منجر به جلوگيري از عوارض ذکر شده مي گردد.

با توجه به وجود انواع مختلف هيپرليپيدمي، بيماران حتما بايد به توصيه هاي دارويي و تغذيه اي پزشک معالج خود توجه دقيق داشته باشند، چون هر کدام از اين انواع، درمان دارويي و رژيم غذايي خاص خود را نياز دارد.

انواع اصلی چربی های موجود درخون :

چربی های اصلی موجود در پلاسما عبارت است از کلسترول و تری گلیسرید که به صورت متصل به پروتئین در پلاسما ( تحت عنوان لیپوپروتئین ها ) در گردش می باشند.

لیپوپروتئین های اصلی عبارت است از :

 شیلومیکرون ، VLDL, LDL. HDL . بیشترین نوع چربی که در خون جابجا می شود تری گلیسرید می باشد که در شبانه روز در حدود ۷۰ تا ۱۵۰ گرم از آن وارد پلاسما شده و خارج می شود. در صورتی که این میزان برای کلسترول ۱ تا ۲ گرم می باشد.

شیلومیکرون بزرگترین لیپوپروتئین می باشد که تری گلیسرید را از روده از طریق مجرای توراسیک به درون سیستم وریدی حمل می کند. در مویرگهای بافت چربی و بافت عضلانی در حدود ۹۰ درصد این تری گلیسرید موجود در شیلومیکرون برداشته می شود.

از هیدرولیز شیلومیکرون اسید چرب و گلیسرول حاصل می شود که بدورن سلولهای چربی و عضلاتت وارد شده و به مصرف انرژِی رسیده و یا ذخیره می شود . مابقی توسط کبد برداشته می شود. VLDL تری گلیسرید تولید شده در داخل بدن را حمل می کند از کبد به مناطق محیطی مانند عضلات .

 VLDL بعد از مدتی به IDL تبدیل می شود و بعد از ۲ تا ۶ ساعت به LDL تبدیل می شود که نیمه عمر آن در خون در حدود ۲ تا ۳ روز خواهد بود. بنابراین عمده ترین منبع LDL ، . VLDL می باشد . در حدود ۷۰ درصد LDL توسط کبد برداشته می شود. قسمت مقدار کمی از آن که البته بسیار مهم هم می باشد توسط ماکروفاز ها برداشته می شود که به دیواره شریانها مهاجرت می کنند و سبب تشکیل پلاکهای اترواسکلروز ی می شوند.
افزایش کلسترول خون می تواند بدلیل افزایش تولید و یا نقص در پاکسازی VLDL و یا افزایش تبدیل VLDL به LDL باشد. افزایش تولید VLDL توسط کبد میتواند ناشی چاقی ، دیابت ، مصرف الکل ، سندروم نفروتیک و یا ناشی از عوامل ژنتیکی باشد .

هر وضعیتی که سبب افزایش میزان LDL و کلسترول خون می شود اغلب سبب افزایش سطح تری گلیسرید خون هم می شود. نقص در برداشت LDL می تواند ژنتیکی باشد. گاهی مسائل تغذیه ای هم در این افزایش چربی نقش دارند.
افزایش ۲۵ تا ۴۰ میلی گرم کلسترول از حد نرمال آن می تواند ریسک ابتلا به بیماریهای عروقی قلب را بالا ببرد.
چربی بالای خون به چند گروه می تواند تقسیم بندی شود .

نوع اول:

 در نوع اول آن برداشت تری گلیسرید موجود در شیلومیکرون و VLDL دچار نقص می باشد. در افراد جوان می تواند خود را تشان دهد . در این حالت احتمال پانکراتیت و درد شکمی وجود دارد . وجود گزانتوما در این افراد شایع است. نیز بزرگ شدن کبد و طحال می تواند وجود داشته باشد. مصرف غذای چرب سبب افزایش بروز علایم خواهد شد .
هدف از درمان در این افراد کاهش میزان شیلومیکرون در خون می باشد . همه نوع چربی باید در رژیم غذایی محدود شود.

نوع دوم:

در نوع دوم میزان LDL خون بدلایل مختلفی افزایش می یابد. در این افراد LDL و کلسترول خون بالا می باشد . در این افراد باید با استفاده از رژِیم غذایی و مصرف دارو میزان کلسترول را تحت کنترل درآورد .

نوع سوم:

در نوع سوم میزان VLDL و کلسترول خون بالا است . ( بنابراین میزان تری گلیسرید خون بالا می باشد ) . در این افراد هم باید با استفاده از رژیم غذایی و دارو چربی خون در حد نرمال حفظ شود.

نوع چهارم:

در نوع چهارم میزان تری گلیسرید بالاست . میزان کلسترول نرمال و یا کمی بالاست. این نوع چربی خون معمولا می تواند با اختلال در متبولیسم قند ( مقاومت به انسولین ) و چاقی همراه باشد. رژیم محدودیت مصرف چربی و افزایش مصرف کربوهیدراتها می تواند سبب افزایش سطح چربی باشد. کاهش وزن ، عدم مصرف الکل ونیز رعایت در صرف کربوهیدراتها لازم است.

نوع پنجم:

در نوع پنجم میزان تری گلیسرید بالا ست و علاوه بر آن میزان شیلومیکرون هم بالاست. علایم با مصرف الکل و چربی تشدید می شود . افزایش اسید اوریک ، عدم تحمل گلوکز و چاقی می تواند وجود داشته باشد. خطر اصلی در این افراد پانکراتیت می باشد. رعایت رژیم غذایی ، کاهش وزن و دارو برای کنترل چربی لازم است .
گاهی هم افزایش چربی خون ثانویه به وجود بیماریهای دیگر می باشد. مانند مصرف الکل ، دیابت کنترل نشده ، مشکلات کبدی و مصرف داروها ( مانند استروژنها ، قرص های پیشگیری از بارداری ، رتینوئیدها ، تیازیدها و کورتون) .

چگونه چربي خون خود را کاهش دهیم؟

چربي های مواد به دو گروه اشباع شده و اشباع نشده تقسيم می گردند.

چربي های اشباع شده :

( مانند گوشت قرمز سوسيس، کالباس، همبرگر، قلوه، مغز زبان، کره، پنير، بستنی، شکلات، نارگيل ، کلوچه، پيراشکی و شير پرچرب) مستقيما چربی خون را افزايش می دهند؛

چربي های اشباع نشده:

 ( مانند روغن زيتون، روغن آفتابگردان، روغن سويا، روغن ذرت و گوشت ماهی، اردک و غاز) اثرشان مانند چربی های اشباع شده نیست و مستقيما چربی خون را افزايش نمی دهند؛ به علاوه چربي های اشباع نشده موجود در ماهي نه تنها خطر انسداد عروق را کاهش می دهد، بلکه به رقيق شدن خون کمک می کنند.

جهت كنترل چربي خون خود موارد زیر را رعایت کنید:الف- مصرف مواد غذائی حاوی چربي های اشباع شده را تا حد ممکن کاهش دهيد.

ب - حداقل دوبار در هفته از ماهی ( به صورت کبابی يا پخته ) استفاده نماييد.

ج - حتی الامکان کره نباتی يا مارگارين را جايگزين کره معمولی كنيد.د - در هفته بيشتر از سه يا چهار عدد تخم مرغ استفاده نكنيد.ه - مرتب ورزش كنيد.

و- حداقل چهار تا پنج نوع ميوه يا سبزی تازه در وعده غذايي روزانه خود بگنجانيد. ز- سيگار نكشيد.

ح - استرسهای محيطي را تا حد ممکن کاهش دهيد.

راهکارهای اصلی جهت کاهش چربی خون :

رعايت نکات زير به همه بيماران دچار افزايش چربي خون توصيه مي شود. بهتر است بدانيم افراد سالم نيز با رعايت اين نکات از احتمال هيپرليپيدمي تا حد زيادي مصون خواهند بود و همه افراد خانواده مي توانند از رژيم غذايي ضد افزايش چربي خون سود ببرند:

۱-  انجام ورزش به صورت منظم، حداقل هفته اي سه روز، در کنترل وزن و متعادل نگه داشتن چربي ها خون اثر واضحي دارد. بهترين ورزش پياده روي ، دوچرخه سواري و شنا است.

۲-  وزن ايده آل حفظ شود و در صورت وجود چاقي، کاهش وزن اکيدا توصيه مي شود.

۳- از مصرف الکل و سيگار به شدي پرهيز شود.

۴-  توصيه مي شود از رژيم غذايي حاوي کم ترين ميزان چربي استفاده شود. به خصوص بايد از مواد غذايي حاوي کلسترول و چربي هاي اشباع شده پرهيز نمود. از شير و فرآورده هاي لبني کم چرب و يا بدون چرب استفاده شود . از مصرف کره و خامه خودداري شود. هر گونه چربي گوشت قرمز و همچنين پوست مرغ قبل از پخت جدا شده و دور ريخته شود. از تخم مرغ به صورت محدود استفاده شود. حتي الامکان از سرخ کردن مواد غذايي خودداري شده و مواد غذايي به صورت آب پز و کبابي ، تنوري ( فر) تهيه شود.

مصرف گوشت ماهي با توجه به وجود چربي هاي مفيد در آن توصيه مي شود. البته بايد توجه داشت که ماهي نيز بهتر است سرخ نشود.

سبزيجات و ميوه هايي که حاوي چربي ناچيزي هستند مي توانند به صورت آزادانه مورد مصرف قرار گيرند.

مصرف مغزها ( گردو، آجيل) و روغن زيتون مي تواند موجب اثر مفيدي در کاهش LDL ( چربي با تراکم پايين ) شود. البته بايد توجه داشته باشيد که مصرف زياد و بي رويه اين مواد مي تواند باعث چاقي شود.

مصرف روغن ماهي نباتي جامد باعث افزايش LDL و کاهش HDL شده و بهتر است تا حد امکان از مصرف آن خودداري شود. بر خلاف آن کره هاي گياهي ( مارگارين) حاوي استانول ( Stanol ) باعث کاهش LDL مي شود .

برنامه غذايي که جهت تغذيه افراد جامعه در امريکا توصيه شده به صورت زير است:

کليه افراد بالاي ۲ سال بايد ۳۰% از کالري مورد نياز روزانه خود را از چربي تامين نمايند و کمتر از ۱۰% کالاري روزانه از چربي هاي اشباع به دست آيد. همچنين ميزان مصرف روزانه روزانه کلسترول بايد کمتر از ۳۰۰ ميلي گرم باشد.

در زماني که پرهيز غذايي براي درمان افزايش چربي خون مورد نظر است بايد ضمن تامين ۳۰% کالري روزانه از چربي ، کمتر از ۷۵ کالري از چربي هاي اشباع به دست آمده و روزانه کمتر از ۲۰۰ ميلي گرم کلسترول مصرف شود.

جهت برنامه ريزي رژيم غذايي مي توانيد به جداول کالري و محتواي چربي انواع مختلف غذاها در فصل اول مراجعه نماييد

مواد غذایی و داروهای گیاهی که باعث کاهش چربی خون می گردد:

مشاهدات اپيدميولوژي گواه آن است كه رعايت رژيم غذايي، استفاده از درمان‌هاي جايگزين، مصرف گياهان دارويي و ميوه‌جات علاوه بر كاهش هزينه‌هاي درمان نتايج رضايت‌بخشي در عوارض افزايشي چربي خون بالا در بسياري از جوامع داشته است. بايد توجه داشت كه تمايل به مصرف گياهان دارويي كاهش‌دهنده چربي خون در اكثر جوامع حتي در كشورهاي پيشرفته نيز به طور گسترده‌اي عموميت يافته است.مصرف اين گياهان به خصوص زماني كه درمان‌هاي رايج قادر به كنترل بيماري نباشند چشمگير مي‌باشد.

اگرچه مصرف خودسرانه گياهان دارويي توسط بيماران مبتلا به چربي خون بالا شايد موجب بهبود بيماري شود، ولي احتمال تداخل دارويي با داروهاي رايج وجود دارد و به دليل آنكه مصرف آن نامنظم و با دوز نامشخص و متغير است، ممكن است موجب اختلال در كنترل بيماري شود. لذا در صورت تمايل به استفاده حتماً بايد پزشك معالج را در جريان قرار داد. در اين بازنگري نقش گياهان دارويي رايج در پيشگيري و كاهش چربي خون بالا و احتمال سميت و تداخلات دارويي آنها بررسي مي‌ شود.

 بادام زميني

رژيم غذايي داراي بادام زميني احتمالا می تواند تاثیرات زیر را بر چربی خون شما داشته باشد:
۱- كاهش كل كلسترول وLDL كلسترول ( كلسترول بد)

۲- حفظ و نگهداريHDL كلسترول ( كلسترول خوب)

۳- كاهش تري گليسيريد

همچنين داراي مقدار زيادي چربي غير اشباع است.

بادام زميني و كره آن، منبع خوب و با صرفه اي از پروتئين هستند و بيشتر ويتامين ها و املاحي را كه به سختي بدست مي آيند، تامين مي كنند كه اين ويتامين ها و املاح شامل اسيد فوليك، ويتامينE ، مس، سلنيوم، منيزيم، روي و همچنين رنگدانه هاي گياهي و فيبر خوراكي مي باشند.

عصاره برگ گياه “مرزه ” :

عصاره برگ گياه “مرزه ” احتمالا چربي خون را كاهش مي‌دهد

نتايج حاصل از يك طرح تحقيقاتي در لرستان نشان مي‌دهد كه استفاده از عصاره برگ گياه “مرزه” باعث كاهش چربي خون مي‌شود.

یک طرح تحقيقاتي که در آزمايشگاه مركز تحقيقات گياهان دارويي لرستان بمدت يكسال انجام شد. نشان داده است که گیاه “مرزه ” با نام علمي “ساتورجاخوزستانيكا”  اگر درست مصرف شود مصرف اين نوع گياه مانند داروهاي شيميايي ميزان چربي خون را در بدن انسان كاهش داده و اثرات بسيار مطلوبي در اين زمينه دارد .

لازم است پژوهشگران گياه را پس از تبديل به پودر ، به شكل كپسول خوراكي درآورده تا براي كنترل چربي خون افراد بيمار ازآن استفاده نمايند.

همچنین  چند سال پيش يك گروه پزشكي نيز يك نوع گياه‌مرزه در شمال استان خوزستان كشف كرده كه خاصيتهاي مفيد دارويي دارد.

پيش از اين نيز يك گروه علمي در لرستان كشف كردند كه عصاره برگ زيتون براي كاهش كلسترول خون بسيار مفيد مي‌باشد.

همچنین مواد خوراکی زیر نیز می تواند در کاهش چربی خون شما موثر باشد :

خوراکی ها می توانند کلسترول مضر خون (LDL) را کاهش و کلسترول مفید خون(HDL) را افزایش دهند و نیز مانع اکسیداسیون LDL و در نتیجه کاهش صدمه به عروق شوند.این ها دقیقاً همان مواردی است که داروهای شیمیایی کاهنده ی چربی خون انجام می دهند.

خوراکی های مختلف مکانیسم اثرهای متفاوتی دارند. به طور مثال “جو” با کاستن ذخایر اسیدهای صفراوی در روده ها سبب کاهش چربی خون می شود، یا آنتی اکسیدان ها با به دام انداختن LDL های اکسید شده به تنظیم چربی خون کمک می کنند.

نمونه خوراکی های کاهنده کلسترول بد خون:

 سیب، جو، هویج، سیر، گریپ فروت، سبوس، لوبیای سویا، گردو و بادام می باشد.

خوراکی های دیورتیک (ادرارآور)

گیاهان مثل داروهای شیمیایی که با افزایش دفع آب و نمک اثر دیورتیک(مدر) دارند عمل نمی کنند، بلکه با تحریک فیلتر سلولی موجود در کلیه فقط سبب دفع آب می شوند و به این ترتیب قدرت داروهای شیمیایی را ندارند. نمونه ی بارز آنها جعفری است که اگر دو قاشق مرباخوری پُر جعفری خشک شده را در یک فنجان آب جوش بریزید و بنوشید، اثر آن را خواهید دید.

تئوفیلین موجود در چای نیز از کافئین بهتر اثر می گذارد، اگرچه در اثر عادت بدن اثرشان از بین خواهد رفت.

خوراکی های مدر شامل :

کرفس، قهوه، سیر، زیره سبز، گشنیز، شیرین بیان، لیمو، پیاز، کاسنی، بادمجان، جوز هندی، جعفری، نعناع و چای می باشد.

مصرف عسل و میوه‌های مغزداری چون پسته، فندق و گردو باعث كاهش كلسترول خون می‌شود.

افرادی كه می‌خواهند كلسترول خون خود را كاهش دهند باید عسل، بادام، پسته، فندوق و گردو را هم به میوه‌ها و سبزی‌های رژیمی خود اضافه كنند.

نتایج تحقیقات نشان داد كه عسل حاوی مقادیر زیادی آنتی‌اكسیدان است و مانند اسفناج، سیب، پرتقال و توت فرنگی می‌تواند با رادیكالهای آزاد تولید شده در بدن كه به سلول‌ها آسیب می‌رساند مبارزه كند.
در این بررسی ۲۵ مرد ۱۸ تا ۶۸ ساله به مدت پنج هفته آزمایش شدند و در این مدت هر یك از آنها روزانه ۴ قاشق غذاخوری عسل كه در یك لیوان آب حل شده بود، ‌خوردند و پس از پایان پنج هفته مشخص شد كه سطح آنتی اكسیدانها در خون این افراد نسبت به پیش بالاتر رفته و میزان كلسترول آنها كمتر آمده است.
در مطالعه دیگری هم نشان داده شد كه مصرف میوه‌های مغزدار مثل بادام با این كه خودشان حاوی چربی هستند ولی چون چربی آنها از نوع چربی غیر اشباع است، باعث كاهش میزان كلسترول بد یا LDL شده، در نتیجه خطر بیماریهای قلبی را كاهش می‌دهند

بالا بودن چربي خون چه خطري دارد؟

معمولاً بالا رفتن چربي‌هاي خون بيماري خاصي را به طور سريع ايجاد نمي‌كند، مگر آنكه مقدار تري‌گليسيريد آن بيشتر از 750 تا 1000 واحد باشد كه در اين صورت امكان ورم پانكراس (يا لوزالمعده) وجود داشته و ممكن است علائمي چون دردهاي شديد شكمي به وجود آيد. اما افزايش چربي‌هاي خون به خصوص كلسترول در درازمدت، موجب رسوب تدريجي در جداره داخلي رگ‌هاي تغذيه كننده بافت‌هاي بدن شده و با مشاركت مواد ديگر، پلاك‌هاي برجسته‌اي در داخل عروق تشكيل مي‌شود و رگ‌ها را تنگ مي‌كند كه اين پديده را آترواسكلروز و يا تصلب شرائين مي‌نامند.
هر چه سطح چربي‌هاي خون بالاتر باشد رسوب آن‌ها نيز در جدار رگ بيشتر شده و آترواسكلروز سرعت بيشتري مي‌يابد. در نتيجه خون‌رساني به قلب، مغز و يا ديگر بافت‌ها ضعيف‌تر مي‌گردد. افزايش چربي‌هاي خون علاوه بر تشديد روند آترواسكلروز و تنگ شدن رگ‌ها موجب انقباض بيشتر ماهيچه‌هاي ديواره رگ و نيز تمايل بيشتر خون به لخته شدن مي‌گردد. موارد فوق زمينه را براي بروز سكته‌هاي قلبي يا مغزي فراهم مي‌كند.

آيا هر افزايشي در كلسترول خون خطرناك است؟

چربي‌ها جزء ضروري بسياري از بافت‌هاي بدن مي‌باشند كه چون در خون محلول‌ نيستند، ناچاراً بايد به حامل‌هايي متصل شوند كه از آن طريق بتوانند همراه با خون به تمام نقاط بدن برسند. اين حامل‌ها را اصطلاحاً ليپوپروتئين مي‌نامند كه انواع مختلفي دارند. يكي از آن‌ها اچ. دي. ال (HDL) نام دارد. سي درصد وزن اچ. دي. ال را كلسترول تشكيل مي‌دهد كه هر چه مقدارش بيشتر باشد آترواسكلروز ضعيف‌تر است. بنابراين افزايش اچ. دي. ال يك عامل محافظتي در مقابل آترواسكلروز خواهد بود. دانشمندان معتقدند علت اين مسأله برداشت كلسترول‌هاي اضافه سلول‌ها و جدار عروق توسط اچ. دي. ال و انتقال آن به كبد است كه قسمت زيادي از اين كلسترول در نهايت از طريق مواد صفراوي از بدن دفع مي‌شود. بنابراين آن قسمت از كلسترول كه متصل به اچ. دي. ال است براي بدن خطرناك نيست و هرچه اچ. دي. ال بيشتر باشد جزء كلسترولي متصل به آن نيز بيشتر خواهد بود و آترواسكلروز ضعيف‌تر مي‌شود. برعكس اگر مقدار اچ. دي. ال كمتر از 35 واحد باشد خطر آترواسكلروز بيشتر از موقعي مي‌شود كه كلسترول بالاست.

اچ.دل.ال در چه كساني كمتر است؟

مقدار اچ. دي. ال در افراد چاق، ديابتي و آنهايي كه تري‌گليسيريد خون بالايي دارند يا از محصولات تنباكو استفاده مي‌كنند و يا زندگي كم تحركي دارند پايين است. با كنترل وزن، ديابت و تري‌گليسيريد بالا، مي‌توان مقدار اچ. دي. ال خون را افزايش داد و روند آترواسكلروز را با كندي روبرو كرد. ورزش نيز يكي ديگر از راه‌هاي افزايش اچ. دي. ال خون است.

چگونه مي‌توان متوجه بالا بودن چربي‌هاي خون شد؟

حدود بيست درصد از افراد جامعه به نوعي افزايش چربي خون دارند، ولي چون غالباً نشانه واضحي ندارد اكثراً از آن بي‌اطلاعند. به همين علت توصيه مي‌شود تمام افراد بالاتر از 20 سال هر پنج سال يك‌بار، كلسترول خون خود را اندازه‌گيري كنند.


براي اين كار، ناشتا لازم نيست. اگر مقدار كلسترول از 200 واحد بيشتر بود، لازم است چند هفته ديگر مجدداً اندازه‌گيري شود. در صورت بالا بودن كلسترول، با توجه به ساير شرايط بيمار از جمله مرد بودن، سيگاري بودن، چاق بودن، وجود ديابت، فشارخون و يا وجود سكته قلبي در پدر، مادر، خواهر و يا برادر در سن كمتر از 55 سال، هم‌چنين بر مبناي وجود يا عدم وجود بيماري قلبي يا مغزي در بيمار، به ارزيابي و درمان چربي خون بالا تصميم‌گيري مي‌شود. در تعداد كمي از بيماران ممكن است حلقه سفيد رنگي دور سياهي چشم و يا رسوبات زرد رنگ چربي را در روي پلك ببينيم. اين رسوبات چربي ممكن است بعضاً بر روي زانو، آرنج، كف دست، مفاصل انگشتان و يا پاشنه پا نيز ديده شوند كه در اين موارد بايد به فكر ارثي بودن بيماري بود و تمام افراد خانواده را مورد بررسي و آزمايش دقيق قرار داد.

انواع چربی های خون

آیا تا به حال فکر کرده اید که آزمایش اندازه گیری چربی خون چیست؟

آیا می دانید کلسترول ، HDL ، LDL و تری گلیسیرید چیستند؟

آیا می دانید کلسترول چگونه به وجود می آید؟

کلسترول به دو طریق در بدن به وجود می آید:

1- بدن خودش کلسترول می سازد. بیشترین کلسترول را کبد می سازد و مقدار آن، روزانه در حدود 1000 میلی گرم می باشد.

2- کلسترول وارد شده به بدن، از طریق خوردن مواد غذایی از جمله: گوشت قرمز، مرغ، ماهی و لبنیات. انجمن قلب آمریکا توصیه کرده است که هر فرد باید روزانه کمتر از 300 میلی گرم کلسترول مصرف کند تا دچار بیماری نشود.

لازم به ذکر است که میوه ها ، سبزیجات، روغن های گیاهی، غلات و آجیل دارای کمترین مقدار کلسترول و زرده تخم مرغ و گوشت ها دارای بیشترین مقدار کلسترول هستند.

بدن ما نیاز به کلسترول دارد تا بتواند اعمال خود را به درستی انجام دهد.

 کلسترول، HDL، LDL و تری گلیسیرید

* کلسترول در خون حل نمی شود و توسط لیپوپروتئین ها وارد سلول می شود و از آن خارج می گردد. (لیپوپروتئین ترکیبی از پروتئین و چربی است و چربی را در خون حمل می کند.) وجود کلسترول در کبد، نخاع و مغز ضروری است. کلسترول در ساخت و نگه داری سلول ها، برخی هورمون ها، ساخت ویتامین D و جذب ویتامین های محلول در چربی نقش دارد. مقدار مناسب کلسترول کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر است.

*HDL  یا لیپوپروتئین با چگالی بالا به نام "کلسترول خوب" معروف می باشد.  HDL دارای مقدار زیادی پروتئین و مقدار کمی کلسترول می باشد. این نوع لیپوپروتئین، کلسترول را از خون برمی دارد و به کبد می برد.

HDL از قلب محافظت می کند و مقدار کم آن ( کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر) در خون می تواند یکی از عوامل ایجاد بیماری های قلبی باشد. مقدار مناسب HDL برابر و یا بیشتر از 60 میلی گرم در دسی لیتر می باشد.

* LDL یا لیپوپروتئین با چگالی کم به نام "کلسترول بد" شناخته می شود. LDL دارای مقدار زیادی کلسترول و مقدار کمی پروتئین می باشد. وظیفه LDL حمل کلسترول و دیگر چربی ها در خون است.

افزایش LDL در خون می تواند باعث باریک و سخت شدن رگ های تغذیه کننده ی قلب و مغز و به دنبال آن بروز بیماری های قلبی و مغزی شود. مقدار مناسب LDL کمتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر است.

* تری گلیسیرید، همان چربی است که در غذا وجود دارد. اگر کالری زیادی وارد بدن شود، بدن مقدار اضافی کالری را به تری گلیسیرید تبدیل کرده و در سلول های چربی ذخیره می کند. چاقی و اضافه وزن، عدم تحرک ، سیگار کشیدن، مصرف الکل و داشتن رژیم غذایی پرکربوهیدرات از عوامل افزایش دهنده تری گلیسیرید خون می باشد. مقدار مناسب تری گلیسیرید کمتر از 150 میلی گرم در دسی لیتر می باشد.

فردی که دارای تری گلیسیرید بالاست، LDL بالا و HDL پایینی خواهد داشت.

برخی از آزمایش ها برای اندازه گیری کلسترول خون

1- نسبت HDL به  LDL: به طور مثال اگر شخصی مقدار HDL خونش 50 میلی گرم در دسی لیتر باشد و مقدارLDL  آن 150 میلی گرم بر دسی لیتر باشد، نسبت HDL به  LDL برابر 0/33 خواهد شد. اگر نسبت HDL به  LDL بالاتر از 0/4باشد، نشان دهنده این است که شخص در حالت طبیعی قرار دارد.

2- نسبت  LDLبه  HDLرا باید به میزان 2/5 به 1 برسانیم تا از نازک شدن رگ ها جلوگیری نماییم.

3- نسبت کلسترول به HDL به این ترتیب است که اگر شخصی مقدار کلسترول کامل خونش 200 میلی گرم بردسی لیتر باشد و مقدار HDL  آن شخص 40 میلی گرم بر دسی لیتر باشد، نسبت کلسترول به HDL آن برابر 5 به 1 خواهد بود. برای جلوگیری از بیماری قلبی باید این نسبت را به کمتر از 3/5 به 1 برسانیم.

برای کاهش مقدار LDL چه باید کرد؟

* از مصرف زیاد چربی ها و کلسترول دوری کنید.

* از افزایش کالری دریافتی بپرهیزید.

* تحرک و فعالیت بدنی را زیاد کنید.

* وزن خود را ثابت نگه دارید.

برای افزایش مقدار HDL به این نکات توجه کنید:

- 3 بار در هفته و هر بار حداقل 20 دقیقه ورزش کنید.

- از مصرف چربی های اشباع (گوشت ها و لبنیات پرچرب) و هیدروژنه (روغن نباتی جامد) دوری کنید.

- سعی نکنید با رژیم های لاغری بسیار کم کالری، وزن خود را سریعا کاهش دهید. بلکه اجازه دهید تا با رژیم غذایی صحیح، وزنتان کم شود.

برای کاهش کلسترول خون این موارد را رعایت کنید:

1- به جای تماشا کردن تلویزیون و انجام بازی های کامپیوتری ، در تیم های ورزشی شرکت کنید و یا به کلاس های ورزشی بروید. به طور کلی، از یکجا نشستن جدا دوری کنید.

2- تنقلات پُرکالری  و چرب و غذاهای آماده را کمتر مصرف کنید.

3- مراقب باشید تا دچار چاقی نشوید.

4- از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.

برای کاهش تری گلیسیرید چه باید کرد؟

* ورزش کنید.

* رژیم غذایی کم چربی داشته باشید.

* از لبنیات کم چرب استفاده کنید.

* چربی های گوشت و پوست مرغ را دور بیاندازید.

* غذای خود را با روغن های گیاهی از قبیل: کانولا ،ذرت و زیتون درست کنید.

* غذاهای پرفیبر را زیاد مصرف کنید.

* از مصرف شیرینی و نوشیدنی های شیرین خودداری کنید.

* از نوشیدن الکل دوری کنید.

* پُرخوری نکنید.

* با چنگال و آهسته غذا بخورید و غذایتان را خوب بجوید تا به معده تان فرصت دهید به شما بگوید که دیگر سیر شده اید!

* وزن خود را متعادل نمایید.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:4  توسط محمدرضا  |