رزم انفرادی

هدف از آموزش رزم انفرادی

هدف از آموزش رزم انفرادی

1- کشتن   2- کشته نشدن

انواع اقدامات در برابر جنگ افزار های دشمن

1-           اقدامات عامل : به اعمالی گفته می شود که سرباز برای از بین بردن یا خنثی نمودن دشمنی که خطر ایجاد می کند به کار می رود . مثلا تیراندازی به دشمن ، انداختن نارنجک روی دشمن و ایجاد دود برای دیده نشدن .

2-           اقدامات غیر عامل : به اعمالی گفته می شود که سرباز برای حفظ خود و کاهش اثرات آتش دشمن انجام می دهد . این اقدامات با آتش همراه نبوده بلکه معمولاً مبنی بر پراکندگی ، استتار ، اختفاء ، پوشش و فریب می باشد.

پوشش

حائلی که سرباز را در برابر آتش دشمن حفظ کند که بر دو نوع است : 1- طبیعی  2- مصنوعی

اختفاء

عبارت است از حفاظت در برابر دید و تیر دشمن که ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد

قواعد اختفاء

1-           از حرکت بیهوده خودداری کنیم  2- از تمام وسایل اختفاء استفاده شود 3- در هنگام دیدبانی پائین تر قرار گیریم 4- از خط افق دوری کنیم 5- اشیا براق را نمایان نسازیم  6- سکوت را رعایت کنیم 7 خطوط منظم پیرامون اشیا را بهم نزنیم .

دیدبانی

طرز پاییدن یک منطقه را دیدبانی گویند . سربازانی که در خط هستند باید دایم مراقب سمتهای خطر بدون اینکه خود را در معرض دید دشمن قرار دهند باشند . سرباز برای غافلگیر نشدن همیشه دشمن را خواهد پایید و برای اینکه عده ای از آنها بتوانند استراحت نمایند یک تعدادی مراقبت از سمتهای خطر را بر عهده می گیرند.

شرایط محل دیدبان

1-   دارا بودن حداکثر میدان دید  2- داشتن پوشش و اختفاء  3- دور بودن از نقاط مشخص 4- داشتن زمینه تاریک

شرایط زمین برای تیر اندازی

1- دارا بودن دید و تیر دست کم تا برد مفید جنگ افزار مربوطه 2- داشتن پوشش و اختفاء 3- مانع تیراندازی دیگران به ویژه تیربارها نگردد. 4- محل آن برای تیراندازی تا حد امکان راحت باشد.

تیراندازی نزدیک شده و به آن چسبید . – سنگرهای تنگ و گود بهترینحفاظت را علیه تیرهای دشمن تامین می کند.- در مسافت های نزدیک یک مانع یا برآمدگی کوتاه برای حفاظت مناسب است به شرط آنکه قطر آن کافی باشد.

با خط سیر منحنی : برای محافظت از گلوله های سوختار  محترقه باید در یک محل باریک و گود قرار گرفت تا ترکش گلوله ها از بالای سر عبور کند . در صورت عدم امکان باید در محلی قرار گرفت که از همه طرف حائلی داشته باشد. در برابر گلوله های افشان کلاه آهنی سرباز و سرپناه سنگرها به قطر دو پا مناسب می باشد.

موضع و انواع آن

محل یک یگان ، جنگ افزار یا سرباز که از آنجا به دشمن تیراندازی می شود موضع گویند. این محل برای جنگ افزارهای سنگین موضع تیر نامیده می شود.

1-    موضع اصلی  2- موضع یدکی  3- موضع فرعی

شرایط موضع

1-  داشتن میدان تیر و دید 2- دارا بودن اختفاء و پوشش 3- داشتن ارتباط با مواضع مشاور  4- از نظر جنس زمین تا می شود به وسیله وسائل انفرادی قابل کندن باشد  5- حداکثر حفاظت را با کمترین زمان و کار تامین نماید  6- در سمتهای مختلف امکان تیر داشته باشد.

موضع تعجیلی یا بدون فرصت

موضعی است که آنرا سرباز در زیر آتش دشمن و با استفاده از گودیها  ، حفره ها ، شیارها و قیفهای انفجاری تهییه می نماید این نوع موضع و سنگرها ممکن است دراز کش یا نشسته باشد.

موضع با فرصت

موضعی که در صورت داشتن وقت کافی و با در نظر گرفتن شرایط یک موضع خوب ایجاد می شود.

انواع سنگر انفرادی

1-  یک نفره : این سنگر را می توان با استفاده از قیفهای انفجاری در محلهای مناسب یا از سنگرهای درازکش که به طور تعجیلی تهیه گردیده اند تکمیل و آماده نمود.

2-  دونفره : - توسط دو نفر در شرایط مختلف رزم به منظور حفظ جان و اجرای آتش موثر تهیه و از آن استفاده می شود.- تهیه آن به کمک دو نفر خیلی آسان بوده و در هنگام کار یکی حفاظت را برقرار و دیگری سنگر را حفر می کند.- سنگر دو نفره آسایش و استراحت بیشتری را برای افراد تامین می نماید زیرا یکی استراحت و دیگری می تواند به حال آماده باشد. – در صورت زخمی یا مجروح شدن یکی از افراد سنگر بدون پدافند نمی ماند. – مشخصات سنگر دو نفره مانند سنگر یک نفره بوده فقط طول آن بیشتر و حدود شش پا می باشد.

3-  دراز کش : - در مناطق عقب و در اردوگاهها برای محافظت در برابر آتش توپخانه و هواپیما از سنگر درازکش می توان استفاده نمود. – عرض و عمق این سنگر دو پا و طول آن به اندازه قد نفر خواهد بود. – این سنگر باید به خوبی استتار شده و از محل زیست سرباز تا آنجا بیش از چند ثانیه راه نباشد.

مشخصات سنگر انفرادی یک نفره

1-  عرض سنگر باید به اندازه عرض شانه سربازی که از آن استفاده می کند باشد. 2- طول سنگر به اندازه ای باید باشد که ابزارهای سنگرکنی بتواند در داخل آن کار کند . 3- عمق سنگر باید به اندازه عمق یک سرباز باشد. 4- سکوی آتش از کف سنگر یک پا و نیم بالاتر و از سطح زمین معمولا با اندازه چهار پا پائین تر 5- باید چاله آبی جهت جمع آوری آب در وسط سنگر حفر شود. – 6- باید چاله نارنجکی به منظور حفاظت جان سرباز که ار انجار نارنجک دشمن که بداخل سنگر پتاپ می شود حفر کرد . طول به اندازه یک پا و نیم و شیب داخل 30 درجه و شیب 10 درجه بطرف چاله نارنجک . 7- خاکریزی در اطراف سنگر بعنوان جان پناه به ضخامت 3 پا و ارتفاع آن از زمین نیم پا آماده کرد. 8- آرنجگاهی جهت گذاشتن آرنج در موقع تیراندازی بین لبه سنگر تا لبه داخلی خاکریز حفر کرد.

استتار

به مجموعه اقداماتی گفته می شود که باعث جلوگیری از کشف محل ما برای دشمن انجام می گیرد یا همرنگ کردن خود و وسائل با محیط به طوری که باعث جلب توجه دشمن نگردد.

اصول استتار

1- انتخاب محل  2- انضباط استتار 3- ساختمان استتار

عوامل تشخیص یا شناختن

1-    وضعیت نسبی 2- شکل 3- سایه 4- بافت 5- رنگ 6- حرکت

روشهای استتار

1-    پنهان کردن 2- همشکل کردن 3- فریب دادن

قواعد استتار

1-  از تمام حفاظتهای موجود باید استفاده نمود . 2- شکل ، سایه ، بافت و رنگ اشیاء را نباید بهم زد. 3- تهیه مواضع بایستی از آغاز تا پایان کار همراه با استتار باشد . 4- استتار بیش از حد موجب کشف مواضع می شود . 5 در موقع به کار بردن اشیاء طبیعی در استتار بایستی برنگ آنها با توجه به محیط افراد دقت نمود. 6- در پایان استتار باید آن را از دید دشمن بازدید نمود.

منظور از حرکات در رزم

1-  نزدیک شدن به دشمن برای دستگیر کردن یا کشتن او 2- دور شدن از دشمن به سبب الزامات تاکتیکی  3- جابه جا کردن عده ها و نفرات برای مقابله با دشمن .

پیشروی

در نزدیکی دشمن ، حرکت به سوی دشمن را پیشروی گویند.

انواع پیشروی

1- پیشروی مخفی 2- پیشروی نمایان 3- پیشروی مختلط

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 9:8  توسط محمدرضا  |